Climate March Helsinki 2018

Climate March Helsinki October 2018

More than 8.000 climate change activists and tens of NGO´s including Greenpeace Finland, Unicef and many others participated in Helsinki climate march on October 20th 2018, demanding the government of Finland to take action with regard to climate change. Despite of being a sparsely populated country, Finland and finnish citizens are among the most polluting (per capita) on a global scale.

Käyttäkää järkeä, Use common sense
Ilmasto on tärkeä. Climate is important

Nyt on pakko toimia, We must take action NOW
Ilmasto ei odota. Climate does not wait

Pallomme on ainoa, We have only this one Earth
sitä ei voi korvata. It is irreplaceable

Jo riittää spedeily, Enough of stupidity
päästöt alas heti nyt. Down with emissions

Nyt riittää jauhanta, Stop the nonsense
vaadimme ilmastotoimia. We demand climate action

Nyt on aika tajuta, It is about time to realize
ilmasto ei odota. Climate does not wait

Meillä on voimia, We are powerful
pallo tarvii toimia. The Earth needs climate action

Loppu soiden tuholle Stop damaging peatlands
tai pallo menee pilalle. or the Earth will sour

Ilmastomarssi, ilmastolakko. Climate march, climate strike
Seis tämä farssi, nyt on pakko. End this farce before it is too late.

#Ilmastomarssi #climatemarch

#climatemarchhelsinki2018

Advertisements

Will You Participate in Helsinki Climate March Tomorrow?

Will you participate in Helsinki Climate March tomorrow?
 
If you cannot make it to Helsinki: no worry – you can follow Helsinki Climate March from home or participate in the Climate March from elsewhere.
 
Helsinki Climate March is no single event in terms of climate change and/or for the environment: the important work to slow down climate change and on behalf of the wellbeing of our local/global environments continues around Finland and globally for instance through progressive NGO´s and hundreds of thousands/millions of citizens.
 
Unless political representatives in Finland and worldwide start reacting faster to challenges brought by climate change around the world, it is our primary concern as citizens worldwide to create pressure for politicians and lawmakers in order to progress important matters concerning all human beings, animals and environmental well-being.
 
Consumers individually have a strong say in terms of climate change and environmental well-being: what citizens do first, corporations and lawmakers will follow suit. Businesses and political decision-makers are here to serve citizens and voters, and not the other way around.
 
Anne-Maria Yritys 19.10.2018
 
==================================
 Olethan sinäkin huomenna Helsingissä marssimassa ilmaston ja ympäristön puolesta?
 
Ei hätää ellet pääse Helsinkiin: voit seurata ilmastomarssia myös kotisohvaltasi tai osallistua ilmastomarssiin myös jollain muulla paikkakunnalla.
 
Ilmastomarssi ei ole mikään yksittäinen tapahtuma ilmaston ja/tai ympäristön puolesta: työ ilmastonmuutoksen hidastamiseksi ja ympäristön hyvinvoinnin puolesta jatkuu ympäri Suomen ja maailmanlaajuisesti mm. edistyksellisten kansalaisjärjestöjen, satojen tuhansien/ miljoonien kansalaisten toimista.
 
Elleivät poliittiset edustajat Suomessa ja maailmanlaajuisesti osaa reagoida tarpeeksi (nopeasti) ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin, on ensiarvoisen tärkeää että kansalaiset luovat poliittisille toimijoille ja lainsäätäjille painetta edistää asioita kaikkien ihmisten, eläinten ja ympäristön hyvinvoinnin puolesta.
 
Yksittäisillä kuluttajilla on vahva sanominen ilmastonmuutoksen ja ympäristön puolesta: se mitä kansalaiset tekevät edellä ja vaativat niin yrityksiltä kuin lainsäädännöltä, sitä yritykset ja lainsäätäjät tekevät perässä. Yritykset ja poliittiset päätöksentekijät ovat olemassa kansalaisia varten eikä toisin päin.
 
Anne-Maria Yritys 19.10.2018
 

Do You Need a Climate and Environmental Diet?

You can find plenty of information on the Internet about how to reduce your personal climate and environmental impact.
 
No one is perfect, but if each and one of us takes responsibility and considers how s/he can make better choices both economically and ecologically we can all influence things on a broad scale. Many environmentally and climate-change friendly choices can also have a beneficial impact on your personal health.
 
Carbonfootprint.com is one alternative to calculate your personal carbon footprint, and learn more about environmental consciousness:
 
 
=========================================
 
Oletko sinä ilmastodieetin tarpeessa?
 
Netistä löytyy rutkasti tietoa siihen liittyen, kuinka voit pienentää omaa ilmasto- ja ympäristökuormitustasi.
 
Kukaan meistä ei ole täydellinen, mutta jokaisen kantaessa kortensa kekoon ja pohtien omalla kohdallaan kuinka voisi tehdä järkevämpiä päätöksiä niin taloudellisesti kuin ekologisesti voimme vaikuttaa asioihin suurestikin. Monilla ympäristön ja ilmaston kannalta tärkeistä valinnoista voi myös olla suotuisia vaikutuksia omaan terveyteesi.
 
Ympäristö.fi-sivu on yksi vaihtoehto oman hiilijalanjälkensä laskemiseen:
 
Twitter analytics Anne-Maria Yritys

How Do You Analyze Social Media?

I decided to publicize my FB contact list to my FB contacts. Earlier I decided to keep my contact list anonymous, visible to me only, due to competitive reasons but after all, we live in a free market economy. I also decided to publicize my LinkedIn contact list to my LinkedIn contacts.
 
Now everyone who is willing to do so can scroll through my FB contact list and decide for themselves whether I have bought my FB contacts or not. Everyone is also welcome to scroll through all my Twitter contacts/followers @annemariayritys + my 3 other Twitter accounts and check out how many of my contacts/followers are real and how many are robots or fakes. Just to ensure that I never again have to debate with anyone about whether I have bought social media contacts/followers or not.
 
I do hope, however, that anyone who wishes to blame or accuse me for buying social media followers, could take the time to make a more profound analysis of who has bought, where, when, and at what price.
 
At the same time, the person investigating the purchase of social media followers could also check which users in Finland and worldwide have bought Instagram-followers, YouTube-subscribers, Facebook-followers etc. + paid for advertising in various social media channels.
 
Furthermore, anyone who likes to investigate people and brand behavior on social media, can check who have bought likes and retweets etc. in different social media channels, including Facebook, Instagram, LinkedIn, and Twitter. Just to get a broader perspective on things and to learn how digital and social media works.
 
It is wrong to attack single social media users, blaming these for buying contacts or followers, especially if the analysis about the topic is poor and lacks any kind of in-depth thought or analysis.
 
Anne-Maria Yritys 11.10.2018
 
Ps. You are free to follow me on Twitter @annemariayritys + on my numerous other social media accounts.
=========================================================
Päätin julkistaa FB-kaverilistani FB-kavereilleni. Aikaisemmin piilottelin listaa kilpailullisista syistä, mutta markkinataloudessahan täällä elämme. Julkistin myös LinkedIn-kontaktini LinkedIn-kontakteilleni.
 
Nyt jokainen halukas voi skrollata FB-kaverilistani ja pohtia omassa mielessään, olenko ostanut FB-kaverini vai en. Jokainen on myös tervetullut skrollaamaan Twitter-tilini @annemariayritys + 3 muuta tiliäni Twitterissä, ja tarkistamaan, kuinka moni seuraajista on aito ja kuinka moni on robotti tai feikki. Ihan vain siksi, ettei tarvitse enää väitellä kenenkään kanssa siitä, olenko ostanut some-seuraajia vai en.
 
Toivoisin kuitenkin, että seuraava ihminen joka alkaa minua ahdistelemaan tai syyttelemään some-seuraajien ostamisesta, voisi tehdä hieman kattavamman analyysin siitä, kuka on ostanut, mistä, milloin ja millä hinnalla.
 
Voisi samalla tarkistaa, ketkä kaikki käyttäjät Suomessa ja maailmanlaajuisesti ovat ostaneet Instagram-seuraajia, YouTube-tilaajia, Facebook-seuraajia, maksaneet mainoksista eri some-kanavissa jne.
 
Lisäksi voi tarkistaa, ketkä ovat ostaneet tykkäyksiä eri some- ja digikanavissa, uudelleentwiittauksia jne. Näin saisi asioihin laajempaa perspektiiviä ja oppisi ymmärtämään kuinka digitaalinen ja sosiaalinen media oikeasti toimii.
 
On väärin, että yksittäisten some-käyttäjien kimppuun hyökätään syyllistäen näitä kavereiden tai seuraajien ostamisesta, varsinkaan kun asiasta ei ole minkäänlaista kunnon analyysiä eikä asioita mietitä laajemmin/syvemmällä tasolla.
 
Muualla maailmassa on ihan arkipäivää ja normaalia, että yrittäjillä tai yksityishenkilöillä on esim. 100.000, puoli miljoonaa tai miljoona seuraajaa somessa. Suomessa on niin pienet kotimaan markkinat, että heti kun joku vähänkin poikkeaa joukosta, joku kateellinen hyökkää kimppuun.
 
Olisiko mahdollista ajatella ja ymmärtää, että maailmassa on reilusti yli 7 miljardia ihmistä väestöä ja että ihmiset jotka ajattelevat globaalisti, voivat verkostoitua ja brändätä bisneksiään somessa myös kansainvälisesti ja globaalisti? Kaikki eivät ole tai halua olla juntteja, kuten moni suomalainen edelleen haluaa olla.
 
Kai täällä on jokaisella oikeus olla mitä haluaa, lain määrittelemissä rajoissa? Ei kai kansainvälinen bisnes ole Suomessa mikään rikos? Olen niin kyllästynyt juntteihin, jotka eivät näe omaa napaansa pidemmälle.
 
Anne-Maria Yritys 11.10.2018
 

Global Climate Change Think & Act Tank

In May 2016 I founded an abnormal think tank, which in fact is a think and act tank bearing the name Global Climate Change Think & Act Tank™.
 
The purpose of Global Climate Change Think & Act Tank™ is to conduct research on climate change and its various aspects, to inform the public about climate change and climate change consultations both to businesses and organizations including public and intergovernmental organizations.
 
Our activities are today followed by tens of thousands of professionals and private persons around the world. Our followers on social media include many influential people from a number of sectors, including NGO´s and intergovernmental organizations such as Greenpeace and the UN.
 
You are most welcome to join Global Climate Change Think & Act Tank™ and our groups and pages on Facebook and LinkedIn. You can also follow us on Instagram and on Twitter @GCCThinkActTank
 
We are looking for more active people to join us. Moreover, you can contact me personally if you are interested in funding our activities or buying for instance articles or specific research in terms of climate change.
 
Anne-Maria Yritys 10.10.2018
=============================================================
Perustin toukokuussa 2016 normaalista poikkeavan ajatushautomon, joka on oikeastaan ajatuksista tekoihin-ilmastonmuutoshautomo nimeltä Global Climate Change Think & Act Tank™.
 
Toimintaamme kuuluu ilmastonmuutoksen ja sen eri osa-alueiden tutkiminen, ilmanmuutoksesta tiedottaminen ja ilmastonmuutoksesta konsultointi niin yrityksille ja organisaatioille ml. julkishallinto.
 
Toimintaamme seuraa tänä päivänä jo kymmeniä tuhansia ammattilaisia ja yksityishenkilöitä ympäri maailman. Seuraajiimme sosiaalisessa mediassa ja kannattajiimme kuuluu mm. paljon vaikuttavissa asemissa olevia päättäjiä eri sektoreilta, ml. useista kansalaisjärjestöistä kuten Greenpeace ja YK:sta.
 
Olet tervetullut mukaan toimintaan liittymällä Global Climate Change Think & Act Tank™:in samannimisiin ryhmiin Facebookissa ja LinkedIn:ssä. Voit myös seurata meitä Instagramissa ja Twitterissä @GCCThinkActTank
 
Kaipaamme toimintaamme lisää aktiivisia. Lisäksi voit olla yhteydessä minuun henkilökohtaisesti, mikäli olet kiinnostunut rahoittamaan toimintaamme tai tilaamaan esim. artikkeleita tai tutkimuksia liittyen ilmastonmuutokseen.
 
Anne-Maria Yritys 10.10.2018

Voiko Suomen Poliisiin (enää) luottaa: Case Harto Pönkä

Olen vuosikausia tehnyt töitä digitaalisessa ja sosiaalisessa mediassa, kohdaten monenlaisia häiriköitä. Joskus raja kuitenkin ylittyy, kuten Harto Pönkän kohdalla joulukuussa 2016.
 
Pönkä ei ainoastaan plagioi, vaan myös lietsoi minua kohtaan henkilökohtaista vihaa niin henkilökohtaisessa blogissaan kuin Twitter-tilillään plagioiden tekijänoikeussuojatun kuvani ja lietsoen henkilökohtaisesti suunnattua vihaa minua kohtaan yksilönä, kateellisena Twitterin seuraajamäärästäni ja siitä, ettei hän itse ole kyennyt vastaavaan suoritukseen.
 
Hänen tapansa hyökätä minua vastaan oli siis varastaa tekijänoikeudella varustettu valokuvani, kirjoittamalla paskaa minusta ja levittämällä mustamaalaavaa tietoa minusta ilman minkäänlaisia faktoja.
 
Selvitin asiaa Kopiosto ry:n tekijänoikeusasiantuntijan kanssa maaliskuussa 2017 Tampereella valokuvien tekijännoikeusseminaarissa, joka oli sitä mieltä että Harto Pönkä on rikkonut Suomen tekijänoikeuslakia kopioimalla Twitterissä julkaisemani teoskynnyksen ylittävän kuvan, jonka olin itse kuvannut ja jossa on esillä mm. historiallinen (museoitu) suomalainen silta.
 
Aika järkyttävä, riman alittava suoritus ihmiseltä, joka väittää opettavansa tekijänoikeuksia mm. opettajille. Miten ihminen, joka itse rikkoo tekijänoikeuksia, voi opettaa tekijänoikeuksia muille? Tai miten kasvatustieteiden maisteri, joka vakuuttaa olevansa kunniallinen kansalainen, voi häiriköidä muita ihmisiä vapaasti netissä, lietsoen vihapuhetta heitä kohtaan ja uhkaillen (plus lähestulkoon kiristellen heitä) netissä?
 
Kuvaruutukopio valokuvasta on myös kopio, oli tekijänoikeusasiantuntijan suullinen lausunto maaliskuussa 2017. Yksityiseen käyttöön valokuvia saa kopioida, mutta silloin kun valokuva (myös kuvaruutukopio) kopioidaan julkiseen käyttöön, rikotaan tekijänoikeuksia.
 
Vaikkei valokuvan teoskynnys ylittyisi, on hyvän tavan vastaista mennä kopioimaan toisten ihmisten yksityisiä teoksia ilman valokuvaajan erillistä lupaa. Kaiken lisäksi asiayhteys, jossa Harto Pönkä valokuvani julkaisi kotisivullaan, oli selvästi tarkoitus vahingoittaa minun mainettani yksilönä.
 
Poliisin ehdotuksesta otin Harto Pönkään yhteyttä sähköpostitse heinäkuussa 2017. En kyennyt ottamaan häneen yhteyttä aikaisemmin, koska olin niin järkyttynyt hänen käytöksestään. Tästä syntyi järkyttävä sähköpostisanaharkka jossa Harto tivasi minulta toistamiseen mistä olen ostanut Twitter-seuraajani ja oli sitä mieltä, että hänellä on oikeus julkaista yksityinen sähköpostikeskustelumme vaikka nimenomaan kielsin häntä tekemästä niin.
 
En tiedä onko hän julkaissut sähköpostikeskustelumme, mutta ainakin hän uhitteli tekevänsä niin. Hänen mielestään olin väärässä siinäkin asiassa, eli hän mielsi olevansa oikeassa joka asiassa: myös siinä, että yksityiset sähköpostiviestit hän voi halutessaan julkaista kaikkien ihmisten vapaasti luettavaksi.
 
En varta vasten lähettänyt hänelle yhtäkään sellaista viestiä, jota en sallisi kaikkien ihmisten julkisesti luettavaksi. Hänhän toki rikkoo jälleen kerran Suomen lainsäädäntöä, mikäli hän julkaisee yksityisiä viestejä ilman asianomaisen lupaa tehdä niin.
 
Lisäksi hän ei suostunut toimimaan lain vaativalla tavalla eli linkittämällä blogi-kirjoitustaan Twitter-tililleni @annemariayritys niin kuin olisi ollut oikeudenmukaista ja kohtuullista tehdä, vaan hän piti itsestään selvyytenä että voi käyttää ottamaansa kuvaruutukopiota teoskynnyksen ylittävästä valokuvastani kotisivullaan henkilökohtaisena mainosmateriaalinaan heittäessään lokaa niskaani, väittäen että olen ostanut Twitter-seuraajani.
 
Vasta kerrottuani, että poliisi kehotti minua ottamaan häneen yhteyttä ja poistamaan kuvan sivultaan, hän teki niin. Saatuaan poliisiraportin hän kuitenkin julkaisi valokuvani (kuvaruutukopion) uudelleen kotisivullaan. Tämän lisäksi hän julkaisi uuden jutun, johon oli lisännyt kopion poliisiraportista ja naureskeli halveksivasti kirjoituksessaan, kuinka ei muka tiennyt olenko minä robotti vai en.
 
Harto Pönkän arviointikyvyn laadusta ja tunneälyn puuttumisesta ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa (sosiaalisessa mediassa) kertonee myös se (täysin hänen omien sanojensa mukaan) ettei hän kykene erottamaan ihmistä robotista edes käytyään tämän kanssa henkilökohtaista keskustelua sähköpostitse.
 
Vaikuttaa siltä, että Harto Pönkä kuvittelee, että Suomessa on voimassa erillinen, vain häntä koskeva tekijänoikeuslainsäädäntö. Hän kun elää siinä uskomuksessa, että voi tehdä mitä haluaa.
 
Harto Pönkälle tuskin kannattaa lähettää yksityisiä viestejä, ainakaan mitään sensitiivistä tietoa. Väärälle tuulelle sattuessaan (mikä näyttää hänen kohdallaan olevan enemmänkin sääntö kuin poikkeus) hän kun saattaa julkaista yksityiset viestit kaikkien julkisesti luettavaksi.
 
Lisäksi Pönkän vittuilu (suoraan sanottuna) Twitterissä johti siihen, että ryhmä suomalaisia kohdistivat minuun henkilökohtaisen vihapuheensa ja olivat käyneet mm. LinkedIn-profiilisissani kopioimassa osiani profiilistani, joita esittelivät häpeilemättä Twitterissä koko maailmalle samalla lähettäen minulle viestejä (suoria Twiittejä) mm. siitä, kuinka naurettava heidän mielestään olen.
 
Harto Pönkän ja hänen häirikköseurueensa vuoksi jouduin joulukuussa 2016 kiristämään turva-asetuksiani Twitterissä siten, että Twitter suodattaa pois kaikki sellaiset minulle tulevat suorat Twiitit, joita en halua nähdä. Tähän sisältyvät Twiitit kaikilta ihmisiltä, joita en itse seuraa tai jotka eivät seuraa minua.
 
Miksi käyttäisin aikaani vihapuheen lukemiseen ja ihmisten kanssa Twitterissä riitelemiseen? Eikö meistä jokaisella ole tärkeämpääkin tekemistä kuin riidellä ja väitellä ihmisten kanssa digitaalisessa ja sosiaalisessa mediassa? Käytän tänä päivänä automaattista sisältö- ja markkinointiohjelmaa, jottei minun tarvitse lukea kaiken maailman häirikköviestejä trolleilta, joilla ei näytä olevan muuta tekemistä kuin häiriköidä muita ihmisiä somessa.
 
Harto Pönkä kieltäytyi ottamasta vastuuta tapahtuneesta, vaikka lietsoi vihapuhetta minua kohtaan yksilönä. Kävimme asiasta myös kiivasta sähköpostikeskustelua, jossa hän yritti muunnella totuutta mm. ehdottaen, että olen sekoittanut hänet toiseen henkilöön.
 
Poliisin mielestä (Suomen poliisi EI todellakaan ole mikään tekijänoikeuksin asiantuntija!) Pönkä ei tehnyt mitään väärin. Päinvastoin, rikosilmoitukseni jälkeen Pönkä julkaisi julkisella kotisivullaan kirjoituksen viitaten siihen, ettei muka tiennyt olenko minä Twitter-robotti vai en. Senkin jälkeen, kun olimme käyneet asiasta henkilökohtaista keskustelua sähköpostitse.
 
Koko keskustelu ja kommentointi on täysin ala-arvoista ja jopa keskustelleeni poliisin mukaan voisin tehdä asiasta uuden rikosilmoituksen kunnianloukkauksesta. Sanoin poliisille, ettei asia ole vaivan arvoinen tietäen millaiset Suomen poliisin resurssit ja käytännön toimet ovat, kun tänä päivänä kansalaiset joutuvat ottamaan ohjat omiin käsiinsä poliisien vaillinaisten resurssien vuoksi.
 
On hyvin surullista, että kerta toisensa jälkeen kaiken maailman rikolliset ja persoonallisuushäiriöiset voivat jatkaa toimiaan Suomen kaltaisessa maassa, myös Suomen poliisin piirissä, samalla kun uhrit joutuvat kärsimään rikoksista ja kun uhreja parhaillaan syytetään asioista, joihin he eivät ole syyllistyneet.
 
Minua poliisi kehotti epäsuorasti raportissaan poistumaan kokonaan sosiaalisesta mediasta, vaikka minulla on satoja tuhansia seuraajia. Sosiaalisesta mediasta on halutessaan mahdollisuus irtautua, oli asiaa käsitelleen poliisin mielipide.
 
Ja häiriköt saavat jatkaa toimiaan ilman minkäänlaisia seurauksia, niinkö? Voihan poliisin ammatistakin irtautua, mikäli ei kykene hoitamaan tehtäviään ja suojelemaan kansalaisia rikollisilta.
 
En haluaisi mitenkään vähätellä julkisissa tai valtion tehtävissä ja viroissa olevia ihmisiä, mutta tuntuu olevan liiankin helppoa siirtää asioita lokerosta A lokeroon B ilman minkäänlaista loogista, tunnetason tai älyllistä ajattelukykyä, kun tietää että kuukausipalkka joka tapauksessa tipahtaa tilille säännöllisesti samana päivänä kuukausittain.
 
Tämä kaikkihan tapahtuu Suomen Valtion verotuloilla, eli veronmaksajien kustannuksella. Voisi jo olettaa ja toivoa, että näillä kuukausipalkoilla kyettäisiin jokseenkin parempiin suorituksiin eikä hoidettaisi tehtäviä rimaa alittaen. Mistä minä yksityisenä ammatinharjoittajana tai yrittäjänä maksan veroja? Siitäkö, että poliisi ja muut viranomaiset hoitavat tehtävänsä hällä väliä-asenteella? Siihen teillä ei todellakaan ole varaa.
 
Onhan se jo tiedossa, ettei Suomen poliisilla ole tarpeeksi resursseja käytössään, mutta lakatkaa jo hyvä luoja uhrien syyllistäminen ja hoitakaa rikolliset kuriin.
 
HUOM: Voit lukea koko jutun kotisivullani annemariayritys.com ja kenties Harto Pönkän subjektiivisia ajatuksia hänen omalta kotisivultaan, jossa hän asiattomasti haukkuu minua + on laittomasti kopioinut henkilökohtaisen tuotokseni. Pönkä on omalla toiminnallaan lupautunut asian julkiseen käsittelyyn, joten olkaapas hyvät. Sitä saa mitä tilaa.
 
Kaiken lisäksi Pönkä julkaisee kotisivullaan minun hänestä tekemänsä rikosilmoituksen ja heittäytyy uhrin asemaan, vaikka hän on itse aloittanut ja aiheuttanut koko jupakan. Ihan niin kuin henkilö, joka varastaa tekijänoikeussuojatun kuvan, kirjoittaa täyttä sontaa lietsoen vihaa + häiriköi toista henkilöä somessa olisi jotenkin rinnastettavissa uhrin asemaan.
 
Täysin naurettavaa käytöstä ja mieluiten olisin säästynyt tältä kaikelta, mutta kun kaikkea elämässä tapahtuvaa ei voi aina valita. En kuitenkaan suostu ottamaan syytä niskoilleni siitä, mitä toinen henkilö on minulle aiheuttanut. Ihmettelen suuresti, jos joku tämän jälkeen vielä suostuu palkkaamaan Harto Pönkän. Hän kun on suoranainen uhka työyhteisöille ja ihmisille käytöksellään.
 
Keskustelemieni henkilöiden kanssa (nimettöminä), Harto Pönkä on heidän mielestään narsisti. Keskustelin asiasta myös juristin kanssa, jonka mielestä asialle on turha tehdä mitään koska hän pitkällä juristin työkokemuksella tietää, ettei Suomen poliisi kykene tekemään asialle yhtään mitään. Harkitsen silti edelleen asian viemistä oikeuteen.
 
Tekijänoikeusrikos ei vanhene kovinkaan nopeasti. Valokuvan tekijänoikeus säilyy vielä useita vuosikymmeniä henkilön kuoleman jälkeen. Kannattaa siis harkita tarkkaan, kopioiko muiden valokuvia kirjoittaen samalla henkilöistä sontaa mustamaalaten heitä. Mietin, kuinka moneen rikokseen Harto Pönkä on syyllistynyt kohdallani tekijänoikeusrikoksen lisäksi.
 
Olen jopa joutunut miettimään, onko jokin taho Suomessa maksanut Pönkälle siitä, että hän systemaattisesti yrittää mustamaalata minua henkilönä. Kaiken kaikkiaan Pönkän asiaton toiminta ja minun mustamaalaamiseni henkilönä on maksanut minulle määrittelemättömiä summia rahaa puhumattakaan siitä, millaisia vaikutuksia hänen sairaalloisella käytöksellään on ollut henkiseen hyvinvointiini.
 
Kuka laskee euroissa sen, mitä persoonallisuushäiriöinen henkilö aiheuttaa uhrin elämään? Kenelle lähetän laskun? Pönkälle? Suomen poliisille? Suomen oikeusjärjestelmälle?
 
Ehdotukset ovat tervetulleita. Kiitos.
 
Anne-Maria Yritys, 5.10.2018

Why Are You a Climate Change Skeptic?

#ActOnClimateChange
 
As a reminder to all climate change skeptics:
 
Please keep in mind that when discussing climate change today, we refer to anthropogenic climate change for instance through a number of different emissions, much of which end up in our water bodies around the world increasing water acidity, into our forests that are important sources of absorbing emissions and toxins, and everywhere else in our environment. At least nine million people worldwide die each year due to environmental toxins.
 
Moreover, wastewater management worldwide is at a very poor level. Most of all wastewater worldwide ends up back in nature without any kind of treatment. Wastewater treatment in a country like Finland is a worldwide exception.
 
All water bodies worldwide becoming toxic or drying out are examples of how human beings destroy the global environment in addition to the fact that all toxins and emissions are destroying our home planet and causing climate change. Do you want to eat food that has been intoxicated or grown on sick soils?
 
These are just a couple of examples of how the behavior and inconsideration of human beings causes climate change and the average temperature of planet Earth to rise to an unbearable level.
 
If you need/want further examples, please get in touch with me.
 
I witnessed personally how whole water bodies dried out this summer, left with not water at all after the dry period. Finland will not be spared from climate change any more or less than any other country. Despite of our many lakes and fresh water bodies, freshwater scarcity is already a reality which will affect all citizens worldwide. No one on this planet will be spared.
 
The time to act is now. We have no other option than to take better care of our water bodies and our environment, both in Finland and elsewhere in the world.
 
Observing and noting environmental problems is of course difficult if one is completely estranged from nature and used to living in an urban jungle without ever having seen a blue sky or a green forest during one´s lifetime.
 
Or, if one is so used to a polluted environment; how can one distinguish between a healthy and sick environment? Majority of human beings seem to belong to the latter group; with an inability to distinguish between what is healthy and what is sick. It is a skill that has to be practiced. Furthermore, environmental toxins are invisible to the human eye.
 
It is worthwhile to become familiar with nature and the environment, which is our natural living space and reflect deep upon what is currently taking place in our surrounding world
 
Anne-Maria Yritys 1.10.2018.
 
#Ilmastomarssi
 
Muistutuksena ilmastonmuutosskeptikoille:
 
Pitäkää mielessänne, että puhuttaessa ilmastonmuutoksesta tänä päivänä viitataan ihmisten aiheuttamaan ilmastonmuutokseen esimerkiksi erilaisten päästöjen muodossa, joista suuri osa päätyy vesistöihimme lisäten niiden happamuutta, metsiimme jotka toimivat päästönieluina ja kaikkialle muualle ympäristöön. Maailmassa ainakin 9 miljoonaa ihmistä kuolee vuosittain pelkästään saasteisiin ja niistä johtuviin tappaviin sairauksiin.
 
Lisäksi jätevesien puhdistus maailmanlaajuisesti on erittäin heikolla tasolla. Suurin osa jätevesistä päätyy takaisin luontoon ja ympäristöön ilman minkäänlaista käsittelyä. Se, että Suomessa jätevedet puhdistetaan on maailmanlaajuisesti POIKKEUS. Kaikkien vesistöjen rehevöityminen, saastuminen ja kuivuminen ovat esimerkkejä ihmisten toiminnan vaikutuksista ympäristöön. Puhumattakaan siitä, millaiset vaikutukset kaikilla myrkyillä ja päästöillä on ympäristöömme. Haluatko sinä syödä ruokaa, joka on tuhottu erilaisilla ympäristömyrkyillä tai kasvatettu pilaantuneilla maaperillä?
 
Tässä pari “pientä” esimerkkiä siitä, kuinka ihmiskunnan käytös ja ajattelemattomuus aiheuttavat ilmastonmuutosta ja maapallon keskilämpötilan nousua kestämättömälle tasolle.
 
Mikäli haluat lisää esimerkkejä, voit olla yhteydessä vaikkapa suoraan allekirjoittaneeseen.
 
On turha ajatella, tai uskoa väitteisiin siitä, etteikö esimerkiksi myös Suomea tulisi kohtaamaan äärimmäinen kuivuus ja äärimmäiset sääilmiöt jo melko lähitulevaisuudessa. Siitä saatiin jo esimakua tänä vuonna kun monien vesistöjen pinnat Suomessa laskivat jopa 1,5 metriä kuivan ja helteisen kesän takia.
 
Henkilökohtaisesti näin paikoittain, kuinka kokonaiset vesistöt kuivuivat kasaan eikä niissä ollut kuivan jakson jälkeen enää lainkaan vettä. Ei Suomi tule säästymään ilmastonmuutokselta yhtään sen enempää kuin mikään muukaan maa. Runsaista järvistämme huolimatta, maailmanlaajuinen makean veden vesipula on jo nyt todellisuutta ja se tulee vaikuttamaan myös suomalaisiin. Ei siltä säästy tällä planeetalla kukaan.
 
Siksi aika toimia on nyt. Pidetään vesistöistämme ja muusta ympäristöstämme hyvää ja parempaa huolta, niin Suomessa kuin maailmalla.
 
Ympäristöongelmia on toki hankala havaita jos on täysin vieraantunut luonnosta ja jos liikkuu pelkässä asfalttiviidakossa eikä esim. koskaan elämänsä aikana ole nähnyt sinistä taivasta tai vihreää metsää.
 
Tai jos on tottunut saastuneeseen ympäristöön: kuinka sellainen ihminen osaa erottaa terveen ympäristön sairaasta? Suurin osa ihmisistä taitavat kuulua siihen kategoriaan, jotka eivät osaa erottaa tervettä sairaasta. Kannattaa harjoitella tätäkin taitoa!
 
Kaiken lisäksi monet ympäristömyrkyt ovat ihmisen silmälle näkymättömiä eli niitä ei havaitse paljaalla silmällä.
 
Kannattaa tutustua luontoon ja ympäristöön, jotka ovat meidän ihmistenkin luonnollinen elinympäristö ja hieman miettiä, mitä tässä maailmassa parhaillaankin tapahtuu.
 
Anne-Maria Yritys 1.10.2018.

Join Global Climate Change Think & Act Tank™

If you/r business/organization is interested in sustainable development consulting, climate/environment-related projects and/or climate/environment/sustainability research by a specific topic, please get in touch via https://www.annemariayritys.com

=======================================================

 

Welcome to all new members of Global Climate Change Think & Act Tank.

Global Climate Change Think & Act Tank was born in May 2016 and has grown to become a global movement.

You can share articles/posts related to anything that has to do with climate change or is interlinked with climate change, such as AGRICULTURE/FOOD PRODUCTION, ENVIRONMENTAL ISSUES, ENERGY PRODUCTION, CLIMATE, SUSTAINABILITY etc. here, in any language, either produced by yourself or by sharing from other media sources.

All posts will be reviewed before approval.

NO PROMOTIONAL CONTENT PLEASE.

Please help us grow the movement by sharing Global Climate Change Think & Act Tank™ to your networks on digital and social media.

All new member requests will be pending until approval. You can follow us on Twitter @GCCThinkActTank for free.

You are also welcome to join our LinkedIn group with the same name and connect with us on Twitter @GCCThinkActTank. We have currently 66.000 followers worldwide on Twitter and our LinkedIn group consists of industry experts, consultants etc. Find us on Instagram at gccthinkacttank.

=====================================================

Welcome to join the movement by liking our FB page, joining our FB group + our other groups and pages on social media.

We take climate change and sustainable development worldwide very seriously.

The time to act is NOW. Help us improve the world by sharing our message and by joining our worldwide movement.

=====================================================

If you/r business/organization is interested in sustainable development consulting, climate/environment-related projects and/or climate/environment/sustainability research by a specific topic, please get in touch via https://www.annemariayritys.com

 

 

 

Anne-Maria Yritys July 2018

Political Target Program 2019-2023 Greens of Finland

On June 17th 2018 the Green party congress approved its political target program for the upcoming years in the Finnish political landscape. The political target program of the Greens in Finland is divided into six main sections and 44 subsections, including:

Healthy environment, climate and animals

Goal 1: Stopping climate change through international measures

Goal 2: Finland reducing emissions from energy production and industry

Goal 3: Low-emission transport

Goal 4: Sustainable, healthy, and climate-friendly housing and construction

Goal 5: Finland pioneering climate-friendly funding

Goal 6: Securing environmental diversity

Goal 7: Securing strong and independent environmental governance and operation of environmental organizations

Goal 8: Improving resource efficiency and circular economy

Goal 9: Strengthening Finland´s role both globally and in EU´s environmental and natural protection

Goal 10: Finnish agriculture to become Europe´s most ethical and sustainable

Goal 11: Advancing valuation and welfare of animals

The best education in the world

Goal 1: Keeping everyone on the educational path

Goal 2: The world´s most knowledgeable citizens through high-quality education

Goal 3: Healthy and safe educational environments to advance learning

Goal 4: Heavy investments into research and development

Goal 5: Strengthening the position of arts and culture in society

Work and livelihood from a green economy

Goal 1: Economy within the framework of environmental well-being

Goal 2: A strong role for the state in balancing conjunctures

Goal 3: Securing good public services through a sustainable public economy

Goal 4: Ensuring fair markets

Goal 5: Increasing employment rate through many-sided range of means

Goal 6: Improving conditions for entrepreneurship

Goal 7: Creating new work and accelerating innovations

Building welfare and preventing poverty

Goal 1: Narrowing down income and wealth gaps

Goal 2: Development of social security to enhance and encourage individual activity

Goal 3: Sustainable reform of social and health services with increased prevention 

Goal 4: Defending those in most vulnerable positions 

Goal 5: Ensuring well-functioning services for aging population

Goal 6: Ensuring sustainability and justice of pension system

A feminist, democratic, and open society with respect for human rights

Goal 1: Improving the position of all genders and dismantling discriminatory structures

Goal 2: Equal treatment for all family forms

Goal 3: Identifying and acknowledging diversity of genders

Goal 4: Ensuring accessibility 

Goal 5: Immigrants as equal members of community

Goal 6: Improving rights of minorities and ensuring fruition of human rights

Goal 7: Advancing direct democracy and open decision-making 

Goal 8: Making Finland the world´s most intelligent and open society

A solidary EU, increasingly much sustainable global politics and a safer world

Goal 1: Securing human rights and executing ambitious environmental and climate politics throughout the EU

Goal 2: Increasing democracy and transparency of decision-making in the EU

Goal 3: Improving quality, openness and influence of development cooperation

Goal 4: Implementation of responsible monetary and economic policies

Goal 5: Advancing democratization of global organs

Goal 6: Advancing fair trade policies

Goal 7: Updating security and defense politics as a response to contemporary threats and to safeguard vitally important features of society

Source: Vihreät/De Gröna/The Greens. Vihreiden Poliittinen Tavoiteohjelma 2019-2023.

Käännös/translation: Anne-Maria Yritys 28.9.2018

 

Anne-Maria Yritys July 2018

How to Build a Global Network (on Social Media)?

My personal website visitors by country ranking in September 2018:
 
1. USA
2. UK
3. Canada
4. India
5. Ireland
6. South Africa
7. Finland
8. Australia
9. Spain
10. Kenya
11. Germany
12. Japan
13. Nigeria
14. Malaysia
15. Saudi Arabia
16. Turkey
17. France
18. Pakistan
19. Tanzania
20. European Union
21. Sweden
22. Mexico
23. Netherlands
24. Singapore
25. Brazil
26. Italy
27. Belgium
28. Greece
29. Thailand
30. Hong Kong SAR China
31. New Zealand
32. Bangladesh
33. Portugal
34. Chile
35. Philippines
36. Norway
37. Argentina
38. Indonesia
39. Switzerland
40. Colombia
41. Ethiopia
42. Ghana
43. Austria
44. Poland
45. Vietnam
46. Sri Lanka
47. Fiji
48. Romania
49. Egypt
50. South Korea
51. Russia
52. Denmark
53. UAE
54. Peru
55. Taiwan
56. Zimbabwe
57. China
58. Nepal
59. Venezuela
60. Lebanon
61. Armenia
62. Oman
63. Myanmar (Burma)
64. Malta
65. Croatia
66. Bulgaria
67. Ecuador
68. Morocco
69. Zambia
70. Dominican Republic
71. Azerbaijan
72. Uganda
73. Guinea
74. Rwanda
75. Côte d´Ivoire
76. Slovenia
77. Costa Rica
78. Kuwait
79. Ukraine
80. Seychelles
81. Estonia
82. Czech Republic
83. Suriname
84. Macedonia
85. Panama
86. Georgia
87. Bhutan
88. Mauritius
89. Israel
90. Kazakhstan
91. Serbia
92. Jordan
93. Namibia
94. Bosnia & Herzegovina
95. Moldova
96. Swaziland
97. Maldives
98. Nicaragua
99. Bolivia
100. Antigua & Barbuda
101. Albania
102. Brunei
103. Montenegro
104. Lithuania
105. Tunisia
106. Haiti
107. Qatar
108. Cameroon
109. Puerto Rico
110. Palestinian Territories and
111. Greenland.
 
 
Thank you for being interested in what I have to say.
 
Anne-Maria Yritys. 23.9.2018