What Do You Know About Green Capitalism?

Liiketoiminta ja yrittäjyys voivat olla myös yhteiskunnallisesti ja ympäristön kannalta kestävämpiä. Luonnon ja ympäristön lisäksi on kaikkien yhteiskunnan jäsenten kannalta edullista, kun liiketoiminta siirtyy kestävämpiin ratkaisuihin. Ympäristöystävällisyys ja kestävä kehitys eivät tarkoita sitä, että (kaikesta) liiketoiminnasta tulisi luopua vaan että etsitään ja kehitetään ympäristömme ja ihmiskunnan kannalta kestävämpiä ratkaisuja maapallon väestön kasvaessa hurjaa vauhtia.
 
On väärin sanoa, etteikö Suomessa tehdyillä ilmasto- ja ympäristöratkaisuilla olisi vaikutusta maailmanlaajuisesti vaikka olemmekin harvaan asuttu maa ja väestömäärämme on pieni maailman mittakaavassa. Itse asiassa Suomen tulisi innovatiivisena yhteiskuntana edistää ilmaston ja ympäristön kannalta edullisia ratkaisuja, ellemme halua jäädä jälkeen ympäröivän maailman kehityksestä.
 
#vihreäkapitalismi #kestäväkehitys #kiertotalous
 
Anne-Maria Yritys 15.9.2018
 
============================================
 
Business and entrepreneurship can be more sustainable in terms of society and the environment. In addition to nature and the environment, it is beneficial for all members of society when businesses become more sustainable. Environmental friendliness and sustainable development do not signify that humanity should give up on business and entrepreneurship, but in fact that we should search and find more sustainable solutions now that world population is growing almost exponentially.
 
It is wrong to claim that environmental decisions made in a sparsely populated country like Finland would not have any significance on a global scale. As a matter of fact, Finland should as an innovative and leading world democracy be a pioneer in terms of sustainable solutions in regard with the climate and the environment, unless Finland wants to stagnate and fall behind global development.
 
#greencapitalism #sustainabledevelopment #circulareconomy
 
Anne-Maria Yritys 15.9.2018
Advertisement

Looking forward to reading your comments!

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.