Organic apples by Anne-Maria Yritys

What is The Future of Agriculture and Food Production?

As a holder of the WSET Advanced certificate and a student of the WSET Diploma in and since 2007, I grew tired of the alcohol politics and Alko´s wholesale monopoly of wines in Finland. I spent thousands of euros of my own money to study for this program, just to realize that despite of my passion for wines and viticulture, there are far more important problems to be solved in our world.
 
Viticulture is nevertheless an important tradition and part of culture in many countries worldwide, but seeing how vulnerable the whole industry is to annual weather patterns I realized that humanity faces much larger problems and that my true professional calling is something else than marketing and promoting wines for sale in a country marked by a monopolized alcohol industry.
 
While studying viticulture I came to realize how fragile our local and global ecosystems are, with (micro) climates influencing local and global agriculture in a way that leaves many farmers with huge problems to just being able to survive financially. Like in much of agriculture around the world, the markets are dominated by a specific number of huge brands that buy much of the crop from small growers through co-operatives. Without these co-operatives many small farmers and wine growers would not be able to survive.
 
I have visited many wine regions during my life, including most of France, Hungary, and Northern Italy. In October 2010 I visited Napa and Sonoma Valleys in California. 2010 was a disastrous year for Californian vineyards due to excess downfall (rain) that destroyed most of the crop.
 
From viticulture to farming in general, Finland lost around 40% of all crops in 2017 due to too much rainfall. This year the reason for loss of crop has been excess drought, which will affect the prices of for instance bread. Farmers in Finland have for long already been dependent upon EU subsidiaries, with farming overall being seen as a strategic necessity for a country like Finland. A strategic necessity despite of the fact that most food consumed in Finland is actually also being produced here, since population favors and prioritizes close production and domestic food production.
 
How have we come to a point where agriculture and food production are being treated as a strategic necessity and where industrialized food production damages both the environment, animals, and people?
 
Food as a basic necessity for survival, agriculture and food production should be valued more both in terms of environmental protection, animal protection and well-being and human well-being.
 
It is a shame that billions of tons of food is being thrown away and wasted each year worldwide, while certain states are being controlled or even controlling their population through withholding their citizens from receiving the very basic necessities for survival, such as fresh water and food, despite of the fact that our world produces an excess of food and that starving people to death is a matter of political manipulation worldwide.
 
Anne-Maria Yritys 16.9.2018
 
==============================
 
WSET Advanced-diplomin suorittaneena ja WSET:n diplomiviinitutkinnon opiskelijana vuodesta 2007 kyllästyin Suomen alkoholipolitiikkaan ja Alkon viinien vähittäismyyntimonopoliin Suomessa. Käytin tuhansia euroja omia säästöjäni opiskelleksani tätä ohjelmaa, kunnes ymmärsin että huolimatta intohimostani viineihin ja viinien viljelyyn, maailmassamme riittää paljon suurempia ongelmia ratkottaviksi.
 
Viinien viljely on joka tapauksessa tärkeä perinne ja osa kulttuuria monissa maissa maailmanlaajuisesti, mutta nähtyäni kuinka haavoittuvainen koko ala on vuotuisille sääilmiöille ymmärsin, että ihmiskunta kohtaa paljon suurempia ongelmia ja että oma ammatillinen kutsumukseni on jossain ihan muualla kuin viinien markkinoinnin parissa maassa, jossa on alkoholijuomien vähittäismyyntimonopoli.
 
Opiskellessani viininviljelyä ja -tuotantoa opin ymmärtämään kuinka herkkiä paikalliset ja maailmanlaajuiset ekosysteemimme ovat, kun mikroilmastot vaikuttavat ylipäätään kaikkien maanviljelijöiden mahdollisuuksiin elättää itsensä maanviljelyllä. Viininviljelyssä, kuten kaikessa maanviljelyssä, markkinoita dominoivat tietty määrä suuria brändejä jotka ostavat suurimman osan sadosta pieniltä viljelijöiltä osuuskuntien kautta. Ilman näitä osuuskuntia monet pienet maan- tai viininviljelijät eivät selviäisi taloudellisesti hengissä.
 
Olen vieraillut monilla viinitiloilla ja -alueilla elämäni aikana, ml. suurin osa Ranskan viinitiloista, Unkari ja Pohjois-Italia. Lokakuussa 2010 vierailin Napa ja Sonoma-laaksoissa Kaliforniassa. 2010 oli katastrofaalisen huono vuosi Kalifornian viininviljelijöille johtuen runsaista sateista, jotka pilasivat suurimman osan sadosta.
 
Viininviljelystä maanviljelyyn yleisesti, Suomi menetti noin 40% kaikesta sadosta vuonna 2017 runsaiden sateiden vuoksi. Tänä vuonna liika kuivuus on pilannut suuren osan sadoista, mikä tulee vaikuttamaan esimerkiksi leivän hintaan. Suomessa maanviljelijät ovat jo pitkään olleet riippuvaisia EU-tuista, kun Suomen valtio pitää maanviljelyä yleisesti strategisena pakkona Suomen kaltaisessa maassa. Strateginen pakko siitäkin huolimatta, että itse asiassa suurin osa Suomessa kulutetuista elintarvikkeista myös valmistetaan täällä, koska Suomen väestö priorisoi lähituotantoa ja kotimaista ruoantuotantoa.
 
Miten olemme päätyneet tilanteeseen, jossa maanviljelyä ja ruoantuotantoa käsitellään valtion tasolla strategisena välttämättömyytenä kun teollinen ruokatuotanto vahingoittaa niin ympäristöä, eläimiä kuin ihmisiä?
 
Ruokaa välttämättömänä pakkona hengissä säilymiselle, maanviljelyä ja ruoan tuotantoa pitäisi arvostaa enemmän joka suhteessa, huomioiden niin ympäristön, eläinten ja ihmisten hyvinvointi.
 
On häpeä, että miljardeja tonneja ruokaa heitetään pois ja tuhlataan vuosittain maailmanlaajuisesti, kun tietyt valtiot kontrolloivat (tai niitä kontrolloidaan) väestöään pidättämällä heiltä mahdollisuuden saada edes välttämättömiä elintarvikkeita ja puhdasta vettä säilyäkseen hengissä huolimatta siitä, että maailmassa tuotetaan koko ajan niin paljon elintarvikkeita ja ruokaa, että niillä elättäisi ainakin 10 miljardia ihmistä (maailman väestömäärä on tällä hetkellä reilut 7 miljardia).
 
Ihmisten näännyttämisessä nälkään on kyseessä tahallinen ihmisten poliittinen manipulointi.
 
Anne-Maria Yritys 16.9.2018
Advertisements
Anne-Maria Yritys July 2018

What Do You Know About Green Capitalism?

Liiketoiminta ja yrittäjyys voivat olla myös yhteiskunnallisesti ja ympäristön kannalta kestävämpiä. Luonnon ja ympäristön lisäksi on kaikkien yhteiskunnan jäsenten kannalta edullista, kun liiketoiminta siirtyy kestävämpiin ratkaisuihin. Ympäristöystävällisyys ja kestävä kehitys eivät tarkoita sitä, että (kaikesta) liiketoiminnasta tulisi luopua vaan että etsitään ja kehitetään ympäristömme ja ihmiskunnan kannalta kestävämpiä ratkaisuja maapallon väestön kasvaessa hurjaa vauhtia.
 
On väärin sanoa, etteikö Suomessa tehdyillä ilmasto- ja ympäristöratkaisuilla olisi vaikutusta maailmanlaajuisesti vaikka olemmekin harvaan asuttu maa ja väestömäärämme on pieni maailman mittakaavassa. Itse asiassa Suomen tulisi innovatiivisena yhteiskuntana edistää ilmaston ja ympäristön kannalta edullisia ratkaisuja, ellemme halua jäädä jälkeen ympäröivän maailman kehityksestä.
 
#vihreäkapitalismi #kestäväkehitys #kiertotalous
 
Anne-Maria Yritys 15.9.2018
 
============================================
 
Business and entrepreneurship can be more sustainable in terms of society and the environment. In addition to nature and the environment, it is beneficial for all members of society when businesses become more sustainable. Environmental friendliness and sustainable development do not signify that humanity should give up on business and entrepreneurship, but in fact that we should search and find more sustainable solutions now that world population is growing almost exponentially.
 
It is wrong to claim that environmental decisions made in a sparsely populated country like Finland would not have any significance on a global scale. As a matter of fact, Finland should as an innovative and leading world democracy be a pioneer in terms of sustainable solutions in regard with the climate and the environment, unless Finland wants to stagnate and fall behind global development.
 
#greencapitalism #sustainabledevelopment #circulareconomy
 
Anne-Maria Yritys 15.9.2018

What is Sustainable Economic Development to You?

Reading this analytical, reflecting article “The demise of the nation state“, written by Rana Dasgupta and published in The Guardian on April 5th 2018, can be helpful in understanding the broader context of various earthly concerns, including anthropogenic climate change and its undeniable fact of being a global problem with a lack of respect for any inter/national borders.

Hence, every action taken by any nation around the world regardless of its geographical size or amount of population plays a crucial role in creating a healthier and more sustainable future. Countries that invest heavily in sustainable development, including renewable and environmentally friendly energy sources, are now pioneers and role models for less environmentally conscious and unsustainable states.

What makes your home country a pioneer of sustainable economic development? Please comment and share this post to increase awareness of the importance of sustainable economic development worldwide. Anne-Maria Yritys

Organic apples by Anne-Maria Yritys

How Much do You Appreciate Your Work?

We appreciate what we have worked for. Do you agree?

How this all happened (the production process of the apple photo series):

– I biked 35 km to find this wild apple tree
– I took photos of the apple tree
– I picked the apples
– I biked back home (included in the 35 km)
– I prepared the apples from cutting them to smashing them
– I took some more photos
– I used an app to edit the photos on my smartphone
– I shared the edited photos on Instagram
– I shared the edited photos from Instagram to Facebook

Who helped me?

1. Our beloved nature produced the apples
2. The bike I own (produced by Helkama) allowed for me to bike to the apple tree
3. The camera I used allowed for me to take the photos
4. The mobile app allowed for me to edit the photos
5. Instagram allowed for me to upload the edited photos + share them to Facebook
6. Facebook allowed Instagram to post on my behalf from my Instagram account to my personal Facebook profile.
7. My personal FB profile allowed me to share this post further.

Never underestimate creativity, hard work or doing things on your own. But please never forget that everything you achieve and do always involves our environment and other people around us.

I could not have created this single post without a) the environment/nature b) the apple tree c) various social media apps/platforms that allow for me to share this with you.

Always appreciate what you are given. Do not take people or things for granted.

#selfmade #applesauce #smashedapples🍎 #organicfood #vegan #vegetarian #noaddedsugar

Anne-Maria Yritys July 2018

What Are The Consequences of Illiteracy & Lack of Education?

Precisely one year ago I wrote an article about education, a topic close to my heart, that I would like to share with my global network on social media.
 
This is dedicated especially to those who know how to read, who enjoy reading or who would like to improve their reading skills. Reading is actually a skill that too many people in the world lack either completely due to illiteracy, or through various forms of dyslexia.
 
According to Unesco, at least 750 million people (more than half of them are women) worldwide are illiterate. Furthermore, it is estimated that an average of 20% of world population have some form of dyslexia. It is not tied to family origin: the King of Sweden Carl Gustaf and his eldest daughter, Crown Princess Victoria, are both dyslexic.
 
Dyslexia is of course no reason to stop reading or writing. It may just make reading and writing a bit more challenging or time-consuming.
 
Thus, this article is also dedicated to those who enjoy learning, in general, including learning foreign languages (I have been learning nine different languages beside my mother tongue Finnish, some of which I speak fluently, others less), learning about different cultures, learning about history, learning through traveling, and of course learning through life experiences. Dyslexics included.
 
It is an article about the possible consequences of when education is not being valued in a country, and about how dangerous it is when the wrong people get to run a country. In this case these were communists, but in the contemporary world a democracy can be torn down by any elitistic group of people who fail to understand the importance and the true meaning of DEMOCRACY.
Anne-Maria Yritys. MBA & Vocational Teacher. 27.8.2018.
Link to article:
 
====================================
 
Tasan vuosi sitten kirjoitin artikkelin koulutuksesta, aihe joka on lähellä sydäntäni. Haluaisin jakaa tämän kirjoituksen globaalille verkostolleni sosiaalisessa mediassa.
 
Artikkeli on omistettu etenkin ihmisille jotka osaavat lukea, jotka pitävät lukemisesta tai jotka haluavat parantaa lukutaitoaan. Lukeminen on valitettavasti taito joka puuttuu liian monelta ihmiseltä maailmassa: joko he ovat täysin lukutaidottomia, tai sitten heillä on jonkinasteinen lukihäiriö.
 
Unescon mukaan ainakin 750 miljoonaa ihmistä (yli puolet heistä on naisia) maailmassa on lukutaidottomia. Lisäksi noin 20% maailman väestöstä kärsii jonkinasteisesta lukihäiriöstä. Lukihäiriöllä ei ole mitään tekemistä sosiaalisen statuksen kanssa, eikä sitä tarvitse hävetä. Esimerkiksi Ruotsin kuningas Carl Gustaf ja hänen vanhin tyttärensä, kruununprinsessa Victoria, kärsivät molemmat lukihäiriöstä.
 
Lukihäiriö ei tietenkään ole syy lopettaa lukemista tai kirjoittamista. Se saattaa vain hankaloittaa tai hidastaa lukemista ja kirjoittamista.
 
Siten tämä artikkeli on myös omistettu niille, jotka ylipäätään pitävät oppimisesta, ml. vieraiden kielten oppimisesta (olen itse opiskellut yhdeksää vierasta kieltä äidinkieleni suomen lisäksi, joista osaa puhun melko sujuvasti, toisia vähemmän sujuvasti), vieraiden kulttuurien oppimista, historian oppimista, oppimista matkustamisen kautta ja tietenkin oppimista elämänkokemusten kautta. Mukaan lukien lukihäiriöiset.
 
Artikkeli kertoo mahdollisista seurauksista kun maassa ei arvosteta koulutusta, ja kuinka vaarallista voi olla kun väärät ihmiset päästetään valtaan ja johtamaan maata. Tässä historiallisessa esimerkissä kyseessä olivat kommunistit, mutta nykymaailmassa demokratian vaaraksi ovat kaikenlaiset elitistiset ryhmittymät jotka eivät ymmärrä DEMOKRATIAN tärkeyttä tai DEMOKRATIAN todellista merkitystä.
 
Anne-Maria Yritys. MBA & AmO. 27.8.2018.
Linkki artikkeliin:
================================================================
För exakt ett år sedan skrev jag en artikel om utbildning, en fråga som jag ställer stor vikt på. Jag skulle vilja dela denna artikel med mitt globala nätverk via sociala medier.
 
Artikeln är tillägnad speciellt för människor som kan läsa, som tycker om att läsa eller som vill förbättra sin läsförmåga. Läsning är tyvärr en kunskap som alltför många människor i världen saknar: antingen är de analfabeta eller så lider de av någon sorts dyslexi.
Enligt Unesco är minst 750 miljoner människor (över hälften av dem är kvinnor) i världen analfabeter. Dessutom lider cirka 20% av världens befolkning av någon slags dyslexi. Dyslexi har ingenting med social status att göra och det är ingenting att skämmas för. Till exempel Sveriges kung Carl Gustaf och hans äldsta dotter, kronprincessan Victoria, har bägge två dyslexi.
Dyslexi är naturligtvis ingen orsak att sluta läsa eller skriva. Det kan bara komplicera eller sakta ner läsning och skrivning.  
Denna artikel är också tillägnad åt dem som överhuvudtaget tycker om att lära sig nya saker, bl.a. främdspråk, (Personligen har jag lärt mig nio olika språk vid sidan om mitt modersmål finska. En del av dessa språk behärskar jag flytande, andra mindre flytande), lära sig om andra kulturer, historia, lära sig genom resor och förstås lära sig genom livserfarenheter. Inklusive dyslektiker. 
 
Artikeln handlar om möjliga konsekvenser i ett land där utbildning inte uppskattas, och hur farligt det kan vara när fel människor får makt och leder ett land. I detta historiska exempel handlade det om kommunister, men i nuvarande världen blir demokratin hotad av flera slags elitistiska grupperingar som inte förstår vikten eller den verkliga betydelsen av DEMOKRATI.
 
Anne-Maria Yritys. MBA & Yrkeslärare. 27.8.2018.
Länken till artikeln:
Anne-Maria Yritys July 2018

Thoughts About Democracy, Education & Innovation

WEF video: The World Innovation Index 2017

Since the current government in Finland cut 600 M€ from education (175 M€ in 2019), can we expect that Finland will soon fall out from the top 10 category as well?
 
Pisa studies about school performance already indicate that many students have problems with basic learning skills, such as reading.
 
Teacher unemployment is skyrocketing and due to huge cuts within research and development, Finland is losing many of its bright minds who move to other countries.
 
Instead, the current right-wing, capitalistic and miserable government aims at building a labor market in this country where people are forced to work for free. Highly-educated Finns are unemployed simply because the current system allows it. Businesses and organizations want free labor. Our current government is probably the lousiest throughout history.
 
Since Finns are not willing to work for free, the government is investing in attracting uneducated people from abroad to do the same jobs for a lousy salary.
 
Government and media (propaganda) suggests that unemployment is below 7%. Makes one wonder where and how they have managed to scratch together these kinds of statistics. Crafting all kinds of statistics is an easy thing to do, but one has to be able to read and to interpret them critically.
 
It is not enough that markets and people are being analyzed just based on data and statistics, especially if data and statistics give people biased or even false information.
 
On the other hand, people must have enough knowledge and understanding to interpret data and statistics. That is of course impossible if the population of a country is illiterate. Illiteracy is thus a big threat to democracy.
 
Does the current government of Finland want to continue tearing down democracy? At the very moment, our so called democracy is already debatable, since a mere 200 representatives and a right-wing government make downright stupid decisions without asking the whole population what the citizens want or need.
 
Finland´s ostensible democracy needs an update. At least Finnish citizens should be reminded of what western democracy signifies and what kinds of rights western democracy has to guarantee for its citizens. Look at Switzerland, a country where not a single important decision is being made without referendum.
 
Anne-Maria Yritys, MBA and Vocational Teacher. 25.8.2018
 
=====================================
 
Och samma på svenska:
 
Kommer Finland att kunna behålla sin plats inom top 10 efter de massiva nedskärningar inom utbildningen (600 M €/175 M € år 2019) som vår nuvarande regering är ansvarig för?
 
De senaste Pisa-studierna visar redan tecken på att många elever och utbildande har problem med grundkunskaper, inklusive läsning.
 
Allt för många lärare i Finland måste gå och stämpla för att regeringen har skurit ned på forskning och utveckling så dessa människor flyttar utomlands där deras kunskaper är uppskattade inom arbets- och näringslivet.
 
Istället för att satsa på den arbetskraft som redan finns i landet verkar den nuvarande, urusla regeringen satsa på att ändra på den nuvarande arbetsmarknaden så att folk är tvungna att jobba gratis. Högt utbildade finnar går arbetslösa bara för att det nuvarande systemet tillåter det. Det har blivit en vana att firmor och organisationer förväntar sig att få gratis arbetskraft. Vår nuvarande regering i Finland är nog den sämsta vi har haft i hela landets historia.
 
Eftersom finnar inte vill arbeta gratis vill regeringen attrahera billig arbetskraft från utomlands för att jobba med dåliga löner.
 
Regeringens och mediernas (propaganda) information påstår att arbetslösheten ligger under 7%. Man måste ju verkligen undra var och hur i helvete de har lyckats få ihop sådana statistiker.
 
Det är ju så enkelt att få ihop en massa statistiker, men man måste också kunna läsa och tolka dessa kritiskt.
 
Det räcker inte att marknader och människor blir analyserade endast på en massa data och statistiker, speciellt om data och statistiker ger människor förskönad eller t.o.m. förvrängd information.
 
Å andra sidan bör människor ha tillräckligt med kunskaper och förståelse för att kunna tolka data och statistiker. Det lyckas tyvärr inte om invånarna består av analfabeter. Analfabetism är därför en stor risk för demokratin.
 
Vill Finlands nuvarande regering smula ner Finlands demokrati ännu mer? Demokratin är ju redan nu osäker när endast 200 riksdagsledamöter och en högerregering fattar dumma beslut utan att fråga hela befolkningen vad de vill eller behöver.
 
Finlands så kallade demokrati behöver en uppdatering. Åtminstone vore det bra att påminna finländare om vad demokrati betyder och vad för slags rättigheter demokratin bör garantera medborgarna. Se på Schweiz, där inte ett enda viktiga beslut fattas utan en direkt folkomröstning.
 
Anne-Maria Yritys, MBA och Yrkeslärare. 25.8.2018
 
====================================
 
Sama suomeksi:
 
Saa nähdä, pystyykö Suomi pitämään paikkansa maailman top 10 innovatiivisimpina maina sen jälkeen kun nykyhallitus päätti leikata koulutussektorilta massiiviset 600 M€, joista 175 m€ vuonna 2019.
 
Viimeisimpien Pisa-tutkimusten mukaan monilla koululaisilla ja opiskelijoilla Suomessa on jo ongelmia perustietojen hallinnassa, kuten lukemisessa.
 
Aivan liian moni suomalainen opettaja, lehtori ja professori joutuu hakemaan työttömyyskorvauksia hallituksen leikattua tutkimuksesta ja kehityksestä elleivät he sitten ole jo muuttaneet töiden perässä maihin, joissa oppilaitokset ja yliopistot ottavat heidät avosylin vastaan (suomalainen koulutus on ainakin tähän asti ollut ulkomailla erittäin arvostettua, toisin kuin kotimaassamme!).
 
Sen sijaan että surkea, kapitalistinen ja lyhytnäköinen nykyhallituksemme ymmärtää sijoittaa maassa jo olevaan työvoimaan, pyritään Suomesta luomaan halpatyövoiman maa pakottaen ihmiset työskentelemään ilmaiseksi. Korkeasti koulutetut suomalaiset ovat työttömiä vain koska nykyjärjestelmä sen sallii erilaisten tukien ja avustusten muodossa, joista näyttää tulleen jo normaalitila Suomessa. Suomen nykyinen hallitus taitaa olla maan kautta historian SURKEIN.
 
Koska suomalaiset eivät ymmärrettävistä syistä halua työskennellä palkatta, yrittää hallitus seuraavaksi investoida halpatyövoiman houkuttelemiseksi ulkomailta. Korvataan suomalaiset osaajat vaikkapa luku- ja kirjoitustaidottomilla. Mitä tyhmempi väestö, sen parempi nykyhallituksen mielestä, kunhan saadaan edullista työvoimaa.
 
Hallituksen ja Suomen medioiden informaatio-(propaganda) koneisto väittää työttömyyden laskeneen alle 7%:in. Kiinnostaisi tietää, miten ihmeessä he ovat onnistuneet luomaan kyseisen tilaston. Kaikenlaisia tilastoja kun on helppo luoda, mutta niitä täytyy myös osata lukea ja tulkita kriittisesti.
 
Ei riitä, että markkinoita ja ihmisiä analysoidaan pelkän datan ja tilastojen pohjalta, varsinkaan jos data ja tilastot antavat ihmisille kaunisteltua tai jopa vääristeltyä tietoa.
 
Toisekseen, ihmisillä täytyy olla riittävästi osaamista ja ymmärrystä tulkita dataa ja tilastoja. Sehän ei tietenkään onnistu mikäli väestö on luku- ja kirjoitustaidotonta. Väestön luku- ja kirjoitustaidottomuus on näin ollen suuri riski demokratialle.
 
Haluaako Suomen nykyhallitus murentaa Suomen demokratiaa entisestään? Eihän täällä toteudu demokratia tälläkään hetkellä, kun 200 kansanedustajaa ja oikeistohallitus tekevät typeriä päätöksiään kysymättä koko kansalta mitä kansa haluaa tai tarvitsee.
 
Suomen näennäinen demokratia kaipaa päivitystä. Ainakin suomen kansalaisia olisi hyvä muistuttaa siitä, mitä länsimainen demokratia tarkoittaa ja millaisia oikeuksia demokratian pitää kansalaisilleen taata. Mallia voi ottaa Sveitsistä, missä yhtään tärkeää päätöstä ei tehdä ilman suoraa kansanäänestystä.
 
Anne-Maria Yritys. MBA ja AmO. 25.8.2018.
Anne-Maria Yritys July 2018

Red Cross Hunger Day 2018 / SPR Nälkäpäiväkeräys 2018

I´m digitally collecting funds for the (Finnish) Red Cross Hunger Day 2018.

100% of the donated funds go DIRECTLY to
The Finnish Red Cross Catastrophe Aid.

You can donate here:

HELPING WITH PASSION

Red Cross | Donate

(the link/image below)

Learn more about the Hunger Day here:

https://www.nalkapaiva.fi/hungerday…

#virtualfundraising #hungerday2018 #finnishredcross #catastropheaid

=====================================

Kerään digitaalisesti varoja Suomen Punaisen Ristin Nälkäpäiväkeräykseen 2018.

100% lahjoituksista menevät SUORAAN Suomen Punaisen Ristin Katastrofiapuun.

Voit lahjoittaa täällä:

AUTTAMINEN ON SYDÄMEN ASIA

Lisätietoja Nälkäpäivästä täällä:

https://www.nalkapaiva.fi/…

#digikeräys #nälkäpäivä2018 #suomenpunainenristi #katastrofiapu

Anne-Maria Yritys July 2018

What Modern Technologies Do You Use to Communicate Your Vision?

Communication is a challenging chapter for most people, including myself. When it comes to modern technologies and digital innovations, communication becomes even more of a challenge. Today, we have more digital tools than ever to communicate and to share our messages and visions to the world. Communication in the digital world has made a democratic breakthrough to everyone who has access to the Internet with its many different communication and digital platforms.

What makes communication so challenging?

This is a question that could, in itself, be discussed separately for hours, even days. In all simplicity, communication is always a challenge because it involves a number of different aspects to consider carefully, starting with the fact that the one who wants to communicate a certain message has to make sure that message is being a) received b) understood by the target audience.

Since us human beings tend to see things from our personal perspective and be more or less poor listeners, how can we guarantee that other people even want to hear what we are communicating? The perhaps biggest mistakes in any kind of communication are our own attitudes, beliefs, judgments and possible prejudices: to become better communicators, we have to let go of these and stop thinking that other people would be similar to ourselves. People generally share many common beliefs, but are also different kinds of communicators depending upon a number of factors, such as background, culture, personality, level of education, language skills, just to name a few.

A simple way to become a better communicator is to become interested in people, cultures, languages and different styles and ways of communication. Being open to continuous learning and development is of course a must. A huge plus is to actually know how to LISTEN to people.

=============================================

Someone on Twitter today asked me if I have a factory because of the amount of Tweets (+1,2 million) that I have posted by today, thanks to my own activity and modern technology. I have been active on Twitter since 2011, with currently four Twitter accounts that I use to communicate my messages to the world: @annemariayritys, @aroundomedia, @gccthinkacttank and @leadingwpassion.

Many of you may not believe the fact that I spent years of work on social media to build global networks to spread important messages of e.g. climate change, to almost every country on this planet.

My Tweets have been viewed more than ONE BILLION times per today.

The responsibility involved in leadership communication is immense. I have always tried to speak up about important things fearlessly, at the same time keeping in mind and trying to respect people from different countries and cultures. This has not been an easy road for me, but I have learned a lot.

Most of the credit belongs to Tim Fargo, Founder and President of Social Jukebox, and his ultra powerful content management platform Social Jukebox.

+ the rest is my own ACTIVITY. I uploaded more than 5.000 personal posts to Social Jukebox + use their available library with thousands of pieces of content to choose from.

You can learn more by following me on Twitter:

@annemariayritys
@gccthinkacttank
@leadingwpassion
@aroundomedia

and by subscribing to my free-of-charge newsletter at Anne-Maria Yritys

Learn more about Social Jukebox, which is an ultra powerful content management platform for business owners, entrepreneurs and self-employed professionals who want to benefit from using modern technology while communicating their message and vision to the world.

Social Jukebox

Anne-Maria Yritys July 2018

STOP Protecting Rapists and Sexual Predators by Legislation

This post is a brief reminder of the harsh reality of how common it for girls and women being constantly harassed, either physically or emotionally: 
 
A couple of days ago, I was sitting at a beach in Finland in the evening. Three Russian-speaking men came to the beach. One of them said something to me before he went for a quick swim. When he came back from swimming, I just asked him if the water was warm after which he approached me speaking mostly Russian, started grabbing my breasts and hugging me. He was drunk.
 
I had to ask him to stop several times before he did. At that point, his friends had already left the place. There were not many people on the beach. I told him in English to go after his friends. He tried to speak some English but with very little knowledge in English, he decided to stop harassing me and finally left. I do not think he was dangerous, but I am nevertheless glad that there were other people on the beach and that nothing further happened!
 
Another example of how “normal” it seems for (mostly) men to harass girls and women in public places, even touching females without their permission! This man was a Russian-speaking construction worker from Estonia as he told me but he could have been of any background. Emotional or physical abuse is neither gender-related, nor is it something that happens in specific countries only. It is a daily reality all over the world.
 
It seems like Donald Trump´s motto “Grab Them By The Pussy” is a reality all over the world. At least current President of the United States´ approach towards and lack of respect for women and people in general, as well as his lack of regard in terms of gender-matters and human rights is not exactly making this world a better or safer place to live for anyone. 
 
================================
 
The harsh reality in this world is that in many countries worldwide, girls and women are not even free or allowed to walk alone anywhere (after dawn) without being accompanied by a male person. Nor to choose freely what to wear.
 
In many countries worldwide, the unjust reality is that if a woman becomes victim of assault or rape, it is very likely that SHE ends up being accused or even thrown into jail because that country´s legislative system PROTECTS rapists!
 
Even in Finland (where I live) rape sentences are ridiculously SHORT. In this country, rapes are by legislation being divided into “MILD” rapes and “AGGRAVATED” rapes.
Yet today, rape sentences are far too mild in Finland for instance in comparison with our neighboring country Sweden. This has in recent years led to continuous public and political discussion about whether rape sentences should be longer/stricter. Many rapists in Finland get away with probation. The average sentence for all rapes in Finland is currently 2 (two) years in prison or even below two years on the average, taking into consideration how many rapists get away with probation.
 
It was not until 1994 that Finland as a country criminalized rape in marriages. Until 1994, husbands had theoretically a legal right to rape their wives in Finland.
 
 
This is still a reality in many countries worldwide.
 
WTF?!?
 
A rape is ALWAYS a rape, and the rapist is the one who has to be punished, not the victim.
Geoengineering

How Acceptable Is Geoengineering?

A few more tropical days in Finland, with hot days and evenings marked by thunderstorms, and then it looks like we’re getting back to normal finnish temperatures, around +20 degrees celsius during summer months.
 
How much of the heatwave is a consequence of geoengineering, artificially manipulated weather patterns by human beings in countries like China and the USA, remains unknown.
 
I would like to know your opinions and thoughts about GEOENGINEERING.
 
Acceptable?
 
Ethical?
 
Long-term consequences?
 
Short-term consequences?
 
Let me know.
 
Thanks.38234401_10155544810847093_6886575331482796032_o