Organic apples by Anne-Maria Yritys

What is The Future of Agriculture and Food Production?

As a holder of the WSET Advanced certificate and a student of the WSET Diploma in and since 2007, I grew tired of the alcohol politics and Alko´s wholesale monopoly of wines in Finland. I spent thousands of euros of my own money to study for this program, just to realize that despite of my passion for wines and viticulture, there are far more important problems to be solved in our world.
 
Viticulture is nevertheless an important tradition and part of culture in many countries worldwide, but seeing how vulnerable the whole industry is to annual weather patterns I realized that humanity faces much larger problems and that my true professional calling is something else than marketing and promoting wines for sale in a country marked by a monopolized alcohol industry.
 
While studying viticulture I came to realize how fragile our local and global ecosystems are, with (micro) climates influencing local and global agriculture in a way that leaves many farmers with huge problems to just being able to survive financially. Like in much of agriculture around the world, the markets are dominated by a specific number of huge brands that buy much of the crop from small growers through co-operatives. Without these co-operatives many small farmers and wine growers would not be able to survive.
 
I have visited many wine regions during my life, including most of France, Hungary, and Northern Italy. In October 2010 I visited Napa and Sonoma Valleys in California. 2010 was a disastrous year for Californian vineyards due to excess downfall (rain) that destroyed most of the crop.
 
From viticulture to farming in general, Finland lost around 40% of all crops in 2017 due to too much rainfall. This year the reason for loss of crop has been excess drought, which will affect the prices of for instance bread. Farmers in Finland have for long already been dependent upon EU subsidiaries, with farming overall being seen as a strategic necessity for a country like Finland. A strategic necessity despite of the fact that most food consumed in Finland is actually also being produced here, since population favors and prioritizes close production and domestic food production.
 
How have we come to a point where agriculture and food production are being treated as a strategic necessity and where industrialized food production damages both the environment, animals, and people?
 
Food as a basic necessity for survival, agriculture and food production should be valued more both in terms of environmental protection, animal protection and well-being and human well-being.
 
It is a shame that billions of tons of food is being thrown away and wasted each year worldwide, while certain states are being controlled or even controlling their population through withholding their citizens from receiving the very basic necessities for survival, such as fresh water and food, despite of the fact that our world produces an excess of food and that starving people to death is a matter of political manipulation worldwide.
 
Anne-Maria Yritys 16.9.2018
 
==============================
 
WSET Advanced-diplomin suorittaneena ja WSET:n diplomiviinitutkinnon opiskelijana vuodesta 2007 kyllästyin Suomen alkoholipolitiikkaan ja Alkon viinien vähittäismyyntimonopoliin Suomessa. Käytin tuhansia euroja omia säästöjäni opiskelleksani tätä ohjelmaa, kunnes ymmärsin että huolimatta intohimostani viineihin ja viinien viljelyyn, maailmassamme riittää paljon suurempia ongelmia ratkottaviksi.
 
Viinien viljely on joka tapauksessa tärkeä perinne ja osa kulttuuria monissa maissa maailmanlaajuisesti, mutta nähtyäni kuinka haavoittuvainen koko ala on vuotuisille sääilmiöille ymmärsin, että ihmiskunta kohtaa paljon suurempia ongelmia ja että oma ammatillinen kutsumukseni on jossain ihan muualla kuin viinien markkinoinnin parissa maassa, jossa on alkoholijuomien vähittäismyyntimonopoli.
 
Opiskellessani viininviljelyä ja -tuotantoa opin ymmärtämään kuinka herkkiä paikalliset ja maailmanlaajuiset ekosysteemimme ovat, kun mikroilmastot vaikuttavat ylipäätään kaikkien maanviljelijöiden mahdollisuuksiin elättää itsensä maanviljelyllä. Viininviljelyssä, kuten kaikessa maanviljelyssä, markkinoita dominoivat tietty määrä suuria brändejä jotka ostavat suurimman osan sadosta pieniltä viljelijöiltä osuuskuntien kautta. Ilman näitä osuuskuntia monet pienet maan- tai viininviljelijät eivät selviäisi taloudellisesti hengissä.
 
Olen vieraillut monilla viinitiloilla ja -alueilla elämäni aikana, ml. suurin osa Ranskan viinitiloista, Unkari ja Pohjois-Italia. Lokakuussa 2010 vierailin Napa ja Sonoma-laaksoissa Kaliforniassa. 2010 oli katastrofaalisen huono vuosi Kalifornian viininviljelijöille johtuen runsaista sateista, jotka pilasivat suurimman osan sadosta.
 
Viininviljelystä maanviljelyyn yleisesti, Suomi menetti noin 40% kaikesta sadosta vuonna 2017 runsaiden sateiden vuoksi. Tänä vuonna liika kuivuus on pilannut suuren osan sadoista, mikä tulee vaikuttamaan esimerkiksi leivän hintaan. Suomessa maanviljelijät ovat jo pitkään olleet riippuvaisia EU-tuista, kun Suomen valtio pitää maanviljelyä yleisesti strategisena pakkona Suomen kaltaisessa maassa. Strateginen pakko siitäkin huolimatta, että itse asiassa suurin osa Suomessa kulutetuista elintarvikkeista myös valmistetaan täällä, koska Suomen väestö priorisoi lähituotantoa ja kotimaista ruoantuotantoa.
 
Miten olemme päätyneet tilanteeseen, jossa maanviljelyä ja ruoantuotantoa käsitellään valtion tasolla strategisena välttämättömyytenä kun teollinen ruokatuotanto vahingoittaa niin ympäristöä, eläimiä kuin ihmisiä?
 
Ruokaa välttämättömänä pakkona hengissä säilymiselle, maanviljelyä ja ruoan tuotantoa pitäisi arvostaa enemmän joka suhteessa, huomioiden niin ympäristön, eläinten ja ihmisten hyvinvointi.
 
On häpeä, että miljardeja tonneja ruokaa heitetään pois ja tuhlataan vuosittain maailmanlaajuisesti, kun tietyt valtiot kontrolloivat (tai niitä kontrolloidaan) väestöään pidättämällä heiltä mahdollisuuden saada edes välttämättömiä elintarvikkeita ja puhdasta vettä säilyäkseen hengissä huolimatta siitä, että maailmassa tuotetaan koko ajan niin paljon elintarvikkeita ja ruokaa, että niillä elättäisi ainakin 10 miljardia ihmistä (maailman väestömäärä on tällä hetkellä reilut 7 miljardia).
 
Ihmisten näännyttämisessä nälkään on kyseessä tahallinen ihmisten poliittinen manipulointi.
 
Anne-Maria Yritys 16.9.2018
Advertisements
Anne-Maria Yritys July 2018

What Do You Know About Green Capitalism?

Liiketoiminta ja yrittäjyys voivat olla myös yhteiskunnallisesti ja ympäristön kannalta kestävämpiä. Luonnon ja ympäristön lisäksi on kaikkien yhteiskunnan jäsenten kannalta edullista, kun liiketoiminta siirtyy kestävämpiin ratkaisuihin. Ympäristöystävällisyys ja kestävä kehitys eivät tarkoita sitä, että (kaikesta) liiketoiminnasta tulisi luopua vaan että etsitään ja kehitetään ympäristömme ja ihmiskunnan kannalta kestävämpiä ratkaisuja maapallon väestön kasvaessa hurjaa vauhtia.
 
On väärin sanoa, etteikö Suomessa tehdyillä ilmasto- ja ympäristöratkaisuilla olisi vaikutusta maailmanlaajuisesti vaikka olemmekin harvaan asuttu maa ja väestömäärämme on pieni maailman mittakaavassa. Itse asiassa Suomen tulisi innovatiivisena yhteiskuntana edistää ilmaston ja ympäristön kannalta edullisia ratkaisuja, ellemme halua jäädä jälkeen ympäröivän maailman kehityksestä.
 
#vihreäkapitalismi #kestäväkehitys #kiertotalous
 
Anne-Maria Yritys 15.9.2018
 
============================================
 
Business and entrepreneurship can be more sustainable in terms of society and the environment. In addition to nature and the environment, it is beneficial for all members of society when businesses become more sustainable. Environmental friendliness and sustainable development do not signify that humanity should give up on business and entrepreneurship, but in fact that we should search and find more sustainable solutions now that world population is growing almost exponentially.
 
It is wrong to claim that environmental decisions made in a sparsely populated country like Finland would not have any significance on a global scale. As a matter of fact, Finland should as an innovative and leading world democracy be a pioneer in terms of sustainable solutions in regard with the climate and the environment, unless Finland wants to stagnate and fall behind global development.
 
#greencapitalism #sustainabledevelopment #circulareconomy
 
Anne-Maria Yritys 15.9.2018

What is Sustainable Economic Development to You?

Reading this analytical, reflecting article “The demise of the nation state“, written by Rana Dasgupta and published in The Guardian on April 5th 2018, can be helpful in understanding the broader context of various earthly concerns, including anthropogenic climate change and its undeniable fact of being a global problem with a lack of respect for any inter/national borders.

Hence, every action taken by any nation around the world regardless of its geographical size or amount of population plays a crucial role in creating a healthier and more sustainable future. Countries that invest heavily in sustainable development, including renewable and environmentally friendly energy sources, are now pioneers and role models for less environmentally conscious and unsustainable states.

What makes your home country a pioneer of sustainable economic development? Please comment and share this post to increase awareness of the importance of sustainable economic development worldwide. Anne-Maria Yritys

Geoengineering

How Acceptable Is Geoengineering?

A few more tropical days in Finland, with hot days and evenings marked by thunderstorms, and then it looks like we’re getting back to normal finnish temperatures, around +20 degrees celsius during summer months.
 
How much of the heatwave is a consequence of geoengineering, artificially manipulated weather patterns by human beings in countries like China and the USA, remains unknown.
 
I would like to know your opinions and thoughts about GEOENGINEERING.
 
Acceptable?
 
Ethical?
 
Long-term consequences?
 
Short-term consequences?
 
Let me know.
 
Thanks.38234401_10155544810847093_6886575331482796032_o

ALERT 101: Stop Ignoring Climate Change

Alert: we must stop global warming and bring down global average temperatures as soon as possible to avoid natural disasters and catastrophes everywhere on this planet, including the Arctic region.
 
The more we burn fossil fuels and release toxins into our regional and global environments, the worse the situation gets: the global mean average temperature increases more and more, especially damaging the more forests and nature we burn down.
 
Extensive droughts around the world and other extreme weather events are the result of anthropogenic climate change whereby the harmful actions carried out by human beings around our globe are leading to these phenomena.
 
A number of research and sources indicate that unless action is being taken NOW to lower and to bring down the global average temperatures, we are running out of time to save our environment and the home planet we live in.
 
This is also the true purpose behind the Paris Agreement which was signed by almost all countries worldwide in Paris in December 2015. The very same agreement that current US President Donald Trump resigned from, because he is too short-sighted and ignorant to see and to understand environmental contexts, issues and well-being.
 
It is about time that the far-spread ignorance and stupidity among people on this planet ends. We cannot lose or waste any more time to turn the sheets towards a healthier planet, where our environment is appreciated and being taken seriously in terms of all life on Earth.
 
If we continue damaging our home planet at this rate, we may have to face extremely serious consequences within only ten years, or within the upcoming decades.
 
The seriousness of our environmental well-being is the reason why I continue to inform and educate people around the world on this topic, a cause that I have worked for since many years now.
 
Open your eyes, learn, and see what happens to our environment around the world. Stop ignoring the hard facts and truth.
 
Anne-Maria Yritys 2018. 

Why Should You Plant Trees?

Trees play an important role in our Earth´s ecosystem by absorbing much of the CO2 and other greenhouse gases from the atmosphere. Stopping deforestation by planting more trees around the world and taking good care of forests, it is possible to reduce the overall average temperature worldwide.

In other words, by planting and growing more trees we can cool down the average temperatures on this planet + possibly prevent further harm, such as the expansion of the Sahara desert into the south, an area that expands every year.

Drought is an immense problem worldwide, leading to lakes and other water bodies drying out or even completely disappearing (see for instance lakes Aral and Chad). Drought leads to complex problems, including conflicts and climate refugees.

New Zealand and Pakistan are examples of two countries that have started planting millions of new trees to combat climate change and global warming. Norway has banned deforestation in the country. Other countries should follow these examples instead of cutting down more forests and trees. There are alternative ways of for instance paper production. Proper forestry management is also important.

 

#HELSINKI2018: Trump-Putin Meeting

Putin´s and Trump´s press conference in Helsinki, Finland, yesterday was a show where two of the world´s most unscrupulous leaders stood in front of 1.400 journalists from all over the world, spitting out one lie after the other without even blinking an eye.
How much of this drama involves discussions about dominating the world energy markets with fossil fuels such as coal and gas? Both presidents seem more interested in energy questions than, for instance, in resolving conflicts such as the war in Syria that has been going on for the past eight years already, and which, as a matter of fact, has many times been stated as of being a war originating in climate change, diminishing natural resources and immense environmental concerns.
Hosting the Helsinki summit Finland´s president Sauli Niinistö brought up important topics such as the state of the Arctic region, its protection, and how damaging black coal is for the climate and for the environment.
The Finnish capital, during the summit, also served as a stage for numerous peaceful demonstrations by organizations such as Greenpeace in terms of climate/environmental and human rights issues, both of which are questions being ignored by presidents Putin and Trump.
What was really being discussed behind closed doors during the two-hour private meeting between presidents Putin and Trump remains, to some extent, unknown to the public.
Text: Anne-Maria Yritys
Read more about the meeting between presidents Trump and Putin for instance at:
Forest Protection

How Are You Celebrating Earth Day?

How are you celebrating Earth Day today, April 22nd 2018?

I hope you are paying attention to the amount of garbage that people throw into our environment and our nature, almost everywhere. At least here in Finland, some people think it is normal to throw all kinds of garbage e.g. through the car window, from their boat etc. It looks horrible when you walk on the streets, and in nature. All the garbage on the walkways and streets, in the forests, lakes, everywhere. Throwing garbage into nature should be illegal.

You are smarter than that. You do not throw any kind of garbage/waste into nature. Perhaps you make others aware of this too, or even pick up some garbage while walking in nature.

Natural resources are becoming scarcer and more vulnerable. Our environment and nature cannot keep up with our current consumption habits. It is time to rethink, recycle, manage our resources better and with improved sustainability, because with a rapidly growing world population this planet becomes more crowded than ever before, while our environment has already suffered significantly. The evidence is everywhere: in our air, in our soils, in our water bodies.

In many major urban areas and cities worldwide, the air has become so polluted that people have to wear respirator masks due to toxic air quality. In many polluted cities, the air quality is so poor that you cannot even see the sky, at least not a natural sky. Instead, it is blocked by dirt and pollution, falling down on the ground as toxic rain or simply as toxic particles.

As a result of poor soil and wastewater management, whereby most of all wastewater is being dumped directly back into nature without any kind of prior purifying treatment, our soils are suffering from many kinds of problems, including acidity. Poor soil management leads to many additional problems, such as erosion, and a significant fall in nutrients in crops and plants.

Our water bodies, rivers, lakes, seas, and oceans, are more acidic than before. The actual numbers may sound low, but even small changes in acidity or chemical structure of a water body will have significant impacts and (possibly) lead to major problems not only in the water bodies themselves, including flora and fauna, but also to all life on Earth.

All vegetation on this planet, including forests, protect us from harmful toxins in the environment and in nature. Forests and trees all around our planet absorb much of the carbon dioxide and other pollution released into our atmosphere by human activities. Growing deforestation and poor forestry lead to additional environmental problems. Depending upon the environment and type of tree, it takes many years, even several decades, to replace a cut down tree by a new one.

Environmental protection and sustainable development is not only a task for environmentalists. It is something that concerns all of us. Every day. Everywhere. Us human beings cannot keep up with current practices, or how industrialization in the past century or two have impacted our environment and nature. Protecting the environment is not equal to giving up a good lifestyle. On the contrary, protecting our environment and developing sustainable economies will in fact improve our lives in terms of a healthy environment, air, soil, and water quality.

Thank you for taking the time to read this post. Looking forward to your comments. If you found this post helpful, do share it with your online networks.

Connect with me on Twitter @annemariayritys – for climate/environment-related posts only @GCCThinkActTank. Subscribe to Leading With Passion to receive my newsletter delivered personally to you.

 

 

Why You Should Not Trust Your Government

 

If and when certain world governments could be mindful in 2018 and beyond, and stop meddling into the world´s natural climate/weather through GEOENGINEERING, our world population would be very thankful. How normal do the recent weather patterns in the U.S.A. seem to anyone? Stronger than ever hurricanes and floods in the Eastern U.S.A., while California suffers from extreme, sudden wildfires, and now, parts of the U.S.A. and Canada have extremely cold weather which is anything but natural.We can see it all over the world. In Finland, weather and climate are changing faster than in the rest of the world on the average. Is it not strange how suddenly parts of England are colder than Finland, with sudden snowstorms?STOP ARTIFICIAL WEATHER MANIPULATION WORLDWIDE! Do not trust your government.
Learn the facts and see what they are doing through GEOENGINEERING. 
How sick does this world have to be, with psycho´s even wanting to rule the world through artificial weather manipulation and controlling our world through such activities? Ask yourselves what you can do about it.

Connect with me on Twitter @annemariayritys. For climate/environment-related posts only @GCCThinkActTank. Subscribe to Leading With Passion to receive my latest posts.

Take a step further to create YOUR online business. Learn more about the many benefits of how to create a beautiful website with WordPress.com and how to monetize your blog/website: 

WordPress.com – Create A Beautiful Website

Jetpack – The ideal way to experience WordPress – Code-free Customization

WooCommerce – The most customizable eCommerce platform for building your online business

Photo Credit: Falk Lademann on Flickr

Artificial Intelligence Revolutionizing World Energy Market

Photo Credit: Falk Lademann on Flickr
MIT/Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory, Cambridge MA. Photo Credit: Falk Lademann. Flickr.

With a rapidly increasing number of companies using some form of artificial intelligence (AI), such as big data automation, predictive/prescriptive analytics, machine learning, expert systems, neural networks, interactive voice response technologies, and avatar technologies, in their business models, artificial intelligence is forecast to disrupt all industries. With only a small percentage of businesses not yet using or not even planning to utilize artificial intelligence in any way, some opinions state that within a decade from now, managers not using AI will be replaced by those who do. (Infosys 2017; HBR 2017).

The main reasons for applying various forms of AI, as the findings of the study “Amplifying Human Potential: Towards Purposeful Artificial Intelligence” reveal, were:

  1. Automation of IT processes
  2. Automate business processes
  3. Increase innovation
  4. Improve employee knowledge and skills
  5. Increase employee productivity
  6. Improve decision-making
  7. Increase revenues
  8. Save costs
  9. Improve go-to-market time
  10. Improve customer experience

(Infosys 2017).

As Franklin Wolfe writes in How Artificial Intelligence Will Revolutionize the Energy Industry, a special edition on Harvard University´s blog on August 28, 2017, artificial intelligence and the energy sector are becoming more and more interconnected, whereby choosing a career path in either of these sectors does not necessarily signify excluding the other. Phil Goldstein, on the other hand, writes in his article in BizTech on October 25, 2017 that AI can support the energy industry in many ways: in improving energy efficiency, predicting possible blackouts and failures, and even support human beings in detecting completely new sources of energy. (BizTech 2017; Harvard University 2017).

According to technology research and advisory firm Gartner, 85% of all customer interactions will be managed without a human by 2020. Global Energy Business BP already explores how performance in the oil and gas industries can be improved with the help of artificial intelligence. According to technology expert Walker at BP, AI algorithms i.e. processes are about to transform how BP optimizes its operations. (BP 2016).

Learn more by watching Stanford Graduate School of Business´s video “Andrew Ng: Artificial Intelligence is the New Electricity”:

 

Connect with me on Twitter @annemariayritys. For climate/environment-related posts only @GCCThinkActTank. Subscribe to Leading With Passion to receive my latest posts.

 

Take a step further to create YOUR online business. Learn more about the many benefits of how to create a beautiful website with WordPress.com and how to monetize your blog/website: 

 

WordPress.com – Create A Beautiful Website

Jetpack – The ideal way to experience WordPress – Code-free Customization

WooCommerce – The most customizable eCommerce platform for building your online business