Why Are You a Climate Change Skeptic?

#ActOnClimateChange
 
As a reminder to all climate change skeptics:
 
Please keep in mind that when discussing climate change today, we refer to anthropogenic climate change for instance through a number of different emissions, much of which end up in our water bodies around the world increasing water acidity, into our forests that are important sources of absorbing emissions and toxins, and everywhere else in our environment. At least nine million people worldwide die each year due to environmental toxins.
 
Moreover, wastewater management worldwide is at a very poor level. Most of all wastewater worldwide ends up back in nature without any kind of treatment. Wastewater treatment in a country like Finland is a worldwide exception.
 
All water bodies worldwide becoming toxic or drying out are examples of how human beings destroy the global environment in addition to the fact that all toxins and emissions are destroying our home planet and causing climate change. Do you want to eat food that has been intoxicated or grown on sick soils?
 
These are just a couple of examples of how the behavior and inconsideration of human beings causes climate change and the average temperature of planet Earth to rise to an unbearable level.
 
If you need/want further examples, please get in touch with me.
 
I witnessed personally how whole water bodies dried out this summer, left with not water at all after the dry period. Finland will not be spared from climate change any more or less than any other country. Despite of our many lakes and fresh water bodies, freshwater scarcity is already a reality which will affect all citizens worldwide. No one on this planet will be spared.
 
The time to act is now. We have no other option than to take better care of our water bodies and our environment, both in Finland and elsewhere in the world.
 
Observing and noting environmental problems is of course difficult if one is completely estranged from nature and used to living in an urban jungle without ever having seen a blue sky or a green forest during one´s lifetime.
 
Or, if one is so used to a polluted environment; how can one distinguish between a healthy and sick environment? Majority of human beings seem to belong to the latter group; with an inability to distinguish between what is healthy and what is sick. It is a skill that has to be practiced. Furthermore, environmental toxins are invisible to the human eye.
 
It is worthwhile to become familiar with nature and the environment, which is our natural living space and reflect deep upon what is currently taking place in our surrounding world
 
Anne-Maria Yritys 1.10.2018.
 
#Ilmastomarssi
 
Muistutuksena ilmastonmuutosskeptikoille:
 
Pitäkää mielessänne, että puhuttaessa ilmastonmuutoksesta tänä päivänä viitataan ihmisten aiheuttamaan ilmastonmuutokseen esimerkiksi erilaisten päästöjen muodossa, joista suuri osa päätyy vesistöihimme lisäten niiden happamuutta, metsiimme jotka toimivat päästönieluina ja kaikkialle muualle ympäristöön. Maailmassa ainakin 9 miljoonaa ihmistä kuolee vuosittain pelkästään saasteisiin ja niistä johtuviin tappaviin sairauksiin.
 
Lisäksi jätevesien puhdistus maailmanlaajuisesti on erittäin heikolla tasolla. Suurin osa jätevesistä päätyy takaisin luontoon ja ympäristöön ilman minkäänlaista käsittelyä. Se, että Suomessa jätevedet puhdistetaan on maailmanlaajuisesti POIKKEUS. Kaikkien vesistöjen rehevöityminen, saastuminen ja kuivuminen ovat esimerkkejä ihmisten toiminnan vaikutuksista ympäristöön. Puhumattakaan siitä, millaiset vaikutukset kaikilla myrkyillä ja päästöillä on ympäristöömme. Haluatko sinä syödä ruokaa, joka on tuhottu erilaisilla ympäristömyrkyillä tai kasvatettu pilaantuneilla maaperillä?
 
Tässä pari “pientä” esimerkkiä siitä, kuinka ihmiskunnan käytös ja ajattelemattomuus aiheuttavat ilmastonmuutosta ja maapallon keskilämpötilan nousua kestämättömälle tasolle.
 
Mikäli haluat lisää esimerkkejä, voit olla yhteydessä vaikkapa suoraan allekirjoittaneeseen.
 
On turha ajatella, tai uskoa väitteisiin siitä, etteikö esimerkiksi myös Suomea tulisi kohtaamaan äärimmäinen kuivuus ja äärimmäiset sääilmiöt jo melko lähitulevaisuudessa. Siitä saatiin jo esimakua tänä vuonna kun monien vesistöjen pinnat Suomessa laskivat jopa 1,5 metriä kuivan ja helteisen kesän takia.
 
Henkilökohtaisesti näin paikoittain, kuinka kokonaiset vesistöt kuivuivat kasaan eikä niissä ollut kuivan jakson jälkeen enää lainkaan vettä. Ei Suomi tule säästymään ilmastonmuutokselta yhtään sen enempää kuin mikään muukaan maa. Runsaista järvistämme huolimatta, maailmanlaajuinen makean veden vesipula on jo nyt todellisuutta ja se tulee vaikuttamaan myös suomalaisiin. Ei siltä säästy tällä planeetalla kukaan.
 
Siksi aika toimia on nyt. Pidetään vesistöistämme ja muusta ympäristöstämme hyvää ja parempaa huolta, niin Suomessa kuin maailmalla.
 
Ympäristöongelmia on toki hankala havaita jos on täysin vieraantunut luonnosta ja jos liikkuu pelkässä asfalttiviidakossa eikä esim. koskaan elämänsä aikana ole nähnyt sinistä taivasta tai vihreää metsää.
 
Tai jos on tottunut saastuneeseen ympäristöön: kuinka sellainen ihminen osaa erottaa terveen ympäristön sairaasta? Suurin osa ihmisistä taitavat kuulua siihen kategoriaan, jotka eivät osaa erottaa tervettä sairaasta. Kannattaa harjoitella tätäkin taitoa!
 
Kaiken lisäksi monet ympäristömyrkyt ovat ihmisen silmälle näkymättömiä eli niitä ei havaitse paljaalla silmällä.
 
Kannattaa tutustua luontoon ja ympäristöön, jotka ovat meidän ihmistenkin luonnollinen elinympäristö ja hieman miettiä, mitä tässä maailmassa parhaillaankin tapahtuu.
 
Anne-Maria Yritys 1.10.2018.
Advertisement

Looking forward to reading your comments!

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.