Thoughts About Democracy, Education & Innovation

WEF video: The World Innovation Index 2017

Since the current government in Finland cut 600 M€ from education (175 M€ in 2019), can we expect that Finland will soon fall out from the top 10 category as well?
 
Pisa studies about school performance already indicate that many students have problems with basic learning skills, such as reading.
 
Teacher unemployment is skyrocketing and due to huge cuts within research and development, Finland is losing many of its bright minds who move to other countries.
 
Instead, the current right-wing, capitalistic and miserable government aims at building a labor market in this country where people are forced to work for free. Highly-educated Finns are unemployed simply because the current system allows it. Businesses and organizations want free labor. Our current government is probably the lousiest throughout history.
 
Since Finns are not willing to work for free, the government is investing in attracting uneducated people from abroad to do the same jobs for a lousy salary.
 
Government and media (propaganda) suggests that unemployment is below 7%. Makes one wonder where and how they have managed to scratch together these kinds of statistics. Crafting all kinds of statistics is an easy thing to do, but one has to be able to read and to interpret them critically.
 
It is not enough that markets and people are being analyzed just based on data and statistics, especially if data and statistics give people biased or even false information.
 
On the other hand, people must have enough knowledge and understanding to interpret data and statistics. That is of course impossible if the population of a country is illiterate. Illiteracy is thus a big threat to democracy.
 
Does the current government of Finland want to continue tearing down democracy? At the very moment, our so called democracy is already debatable, since a mere 200 representatives and a right-wing government make downright stupid decisions without asking the whole population what the citizens want or need.
 
Finland´s ostensible democracy needs an update. At least Finnish citizens should be reminded of what western democracy signifies and what kinds of rights western democracy has to guarantee for its citizens. Look at Switzerland, a country where not a single important decision is being made without referendum.
 
Anne-Maria Yritys, MBA and Vocational Teacher. 25.8.2018
 
=====================================
 
Och samma på svenska:
 
Kommer Finland att kunna behålla sin plats inom top 10 efter de massiva nedskärningar inom utbildningen (600 M €/175 M € år 2019) som vår nuvarande regering är ansvarig för?
 
De senaste Pisa-studierna visar redan tecken på att många elever och utbildande har problem med grundkunskaper, inklusive läsning.
 
Allt för många lärare i Finland måste gå och stämpla för att regeringen har skurit ned på forskning och utveckling så dessa människor flyttar utomlands där deras kunskaper är uppskattade inom arbets- och näringslivet.
 
Istället för att satsa på den arbetskraft som redan finns i landet verkar den nuvarande, urusla regeringen satsa på att ändra på den nuvarande arbetsmarknaden så att folk är tvungna att jobba gratis. Högt utbildade finnar går arbetslösa bara för att det nuvarande systemet tillåter det. Det har blivit en vana att firmor och organisationer förväntar sig att få gratis arbetskraft. Vår nuvarande regering i Finland är nog den sämsta vi har haft i hela landets historia.
 
Eftersom finnar inte vill arbeta gratis vill regeringen attrahera billig arbetskraft från utomlands för att jobba med dåliga löner.
 
Regeringens och mediernas (propaganda) information påstår att arbetslösheten ligger under 7%. Man måste ju verkligen undra var och hur i helvete de har lyckats få ihop sådana statistiker.
 
Det är ju så enkelt att få ihop en massa statistiker, men man måste också kunna läsa och tolka dessa kritiskt.
 
Det räcker inte att marknader och människor blir analyserade endast på en massa data och statistiker, speciellt om data och statistiker ger människor förskönad eller t.o.m. förvrängd information.
 
Å andra sidan bör människor ha tillräckligt med kunskaper och förståelse för att kunna tolka data och statistiker. Det lyckas tyvärr inte om invånarna består av analfabeter. Analfabetism är därför en stor risk för demokratin.
 
Vill Finlands nuvarande regering smula ner Finlands demokrati ännu mer? Demokratin är ju redan nu osäker när endast 200 riksdagsledamöter och en högerregering fattar dumma beslut utan att fråga hela befolkningen vad de vill eller behöver.
 
Finlands så kallade demokrati behöver en uppdatering. Åtminstone vore det bra att påminna finländare om vad demokrati betyder och vad för slags rättigheter demokratin bör garantera medborgarna. Se på Schweiz, där inte ett enda viktiga beslut fattas utan en direkt folkomröstning.
 
Anne-Maria Yritys, MBA och Yrkeslärare. 25.8.2018
 
====================================
 
Sama suomeksi:
 
Saa nähdä, pystyykö Suomi pitämään paikkansa maailman top 10 innovatiivisimpina maina sen jälkeen kun nykyhallitus päätti leikata koulutussektorilta massiiviset 600 M€, joista 175 m€ vuonna 2019.
 
Viimeisimpien Pisa-tutkimusten mukaan monilla koululaisilla ja opiskelijoilla Suomessa on jo ongelmia perustietojen hallinnassa, kuten lukemisessa.
 
Aivan liian moni suomalainen opettaja, lehtori ja professori joutuu hakemaan työttömyyskorvauksia hallituksen leikattua tutkimuksesta ja kehityksestä elleivät he sitten ole jo muuttaneet töiden perässä maihin, joissa oppilaitokset ja yliopistot ottavat heidät avosylin vastaan (suomalainen koulutus on ainakin tähän asti ollut ulkomailla erittäin arvostettua, toisin kuin kotimaassamme!).
 
Sen sijaan että surkea, kapitalistinen ja lyhytnäköinen nykyhallituksemme ymmärtää sijoittaa maassa jo olevaan työvoimaan, pyritään Suomesta luomaan halpatyövoiman maa pakottaen ihmiset työskentelemään ilmaiseksi. Korkeasti koulutetut suomalaiset ovat työttömiä vain koska nykyjärjestelmä sen sallii erilaisten tukien ja avustusten muodossa, joista näyttää tulleen jo normaalitila Suomessa. Suomen nykyinen hallitus taitaa olla maan kautta historian SURKEIN.
 
Koska suomalaiset eivät ymmärrettävistä syistä halua työskennellä palkatta, yrittää hallitus seuraavaksi investoida halpatyövoiman houkuttelemiseksi ulkomailta. Korvataan suomalaiset osaajat vaikkapa luku- ja kirjoitustaidottomilla. Mitä tyhmempi väestö, sen parempi nykyhallituksen mielestä, kunhan saadaan edullista työvoimaa.
 
Hallituksen ja Suomen medioiden informaatio-(propaganda) koneisto väittää työttömyyden laskeneen alle 7%:in. Kiinnostaisi tietää, miten ihmeessä he ovat onnistuneet luomaan kyseisen tilaston. Kaikenlaisia tilastoja kun on helppo luoda, mutta niitä täytyy myös osata lukea ja tulkita kriittisesti.
 
Ei riitä, että markkinoita ja ihmisiä analysoidaan pelkän datan ja tilastojen pohjalta, varsinkaan jos data ja tilastot antavat ihmisille kaunisteltua tai jopa vääristeltyä tietoa.
 
Toisekseen, ihmisillä täytyy olla riittävästi osaamista ja ymmärrystä tulkita dataa ja tilastoja. Sehän ei tietenkään onnistu mikäli väestö on luku- ja kirjoitustaidotonta. Väestön luku- ja kirjoitustaidottomuus on näin ollen suuri riski demokratialle.
 
Haluaako Suomen nykyhallitus murentaa Suomen demokratiaa entisestään? Eihän täällä toteudu demokratia tälläkään hetkellä, kun 200 kansanedustajaa ja oikeistohallitus tekevät typeriä päätöksiään kysymättä koko kansalta mitä kansa haluaa tai tarvitsee.
 
Suomen näennäinen demokratia kaipaa päivitystä. Ainakin suomen kansalaisia olisi hyvä muistuttaa siitä, mitä länsimainen demokratia tarkoittaa ja millaisia oikeuksia demokratian pitää kansalaisilleen taata. Mallia voi ottaa Sveitsistä, missä yhtään tärkeää päätöstä ei tehdä ilman suoraa kansanäänestystä.
 
Anne-Maria Yritys. MBA ja AmO. 25.8.2018.
Advertisement

Genius, inspiration and perspiration

Genius is not inspired. Inspiration is perspiration. 2% genius. 98% hard work. ~ Thomas Edison

inspiration

What You Should Do When People Borrow Your Ideas

puzzle-earth-1162078-1278x903

No matter what people tell you, words and ideas can change the world. (Robin Williams)

If you are a focused, creative talent working hard at generating fresh ideas and turning them into profitable action to improve the world around you through your business activities, it may occur to you that other individuals, or organizations, are quick to implement ideas they think may be profitable and useful.

Has it ever happened to you that you get the feeling that people around you are making use of exactly the same idea that you had, and perhaps even expressed in some form or another? How did you react to that? What were your thoughts? Did it cross your mind to walk to the closest patent office and get your idea patented?

Nothing else in the world is as powerful as an idea whose time has come.

I am very sorry to disappoint you, but in many countries it is impossible to patent ideas. At least this is the case in Finland. And, if you are openly spreading your thoughts and ideas online, please be prepared to face the fact that you will notice people, and organizations, making use of them.

 

Instead of questioning whether or not someone has borrowed your idea(s), focus upon following:

REALIZE THAT THERE IS SOMETHING CALLED COLLECTIVE CONSCIOUSNESS. 

Collective consciousness can be interpreted through the fact that all human beings, regardless of cultural background, share a set of beliefs and values, even awareness, about what is morally and ethically correct.

REFLECT UPON THE SOURCE OF YOUR IDEA(S)

How do you come up with your ideas? Do you carry a pen and notebook with you at all times, and do you sleep with the same utensils on your bedside table in case you come up with excellent ideas during sleep? If not, you definitely should do so. It is worth noticing that since we human beings are “products” of our environments and societies, our perceptions about the world surrounding us are very much based upon a number of facts such as our personal knowledge and experiences, and how we manage to transform our ideas with the help of mental schemes in our brains, as well as using our previous experiences to generate new ideas.

ARE YOU SURE YOUR IDEA IS UNIQUE?

Referring to the previous two headlines, true innovation is often the masterful sophistication of existing ideas/products into a new creation rather than coming up with something genuinely unique. You cannot reinvent the wheel to explain it simple, but you can either refine the wheel or come up with other forms of travel (have we come up with everything possible on that yet?).

EXPRESS POSITIVE EMOTIONS WHEN YOU NOTICE PEOPLE AND ORGANIZATIONS USING SIMILAR IDEAS TO THOSE YOU HAVE. 

Either people/individuals do have exactly the same ideas as you do, and put them into practice in various ways. If you feel someone is really using YOUR ideas, take it as a compliment that people in fact value your ideas so much that they are acting upon them, especially if your objective and/or profession is to influence society around you.

USE YOUR CREATIVITY TO CREATE PERSONALIZED SERVICES AND PRODUCTS! 

The global market is full of individuals and organizations, businesses of all sizes and in all industries that operate and offer their customer exactly the same products, many with exactly the same quality, and even with the same price. Creativity is very valuable these days, especially if you can come up with and brand ideas and products offering your customers something different, something unique, something spicy, and something creative.

REMEMBER: You will never be capable of protecting your ideas because you cannot even be certain whether the idea truly originated from you personally. Yet, be mindful about spreading your ideas in public since you may want to focus upon turning your ideas into new business models designed to attract clients, and helping other individuals/businesses in a profitable manner. 

If you want to find the real competition, just look in the mirror.

The desire for success should be greater than the fear of failure.

Girls compete with each other. Women empower each other. The same applies to both genders.

Life is not a competition. Life is about helping and inspiring others so we can each reach our potential.

Trust your crazy ideas, especially when it comes to changing the world into a better place.

WHERE GOOD IDEAS COME FROM by Steven Johnson on YouTube: 

==============================================

Thank you for believing in the power of your ideas, and for utilizing them in order to drive sustainable economic development.

Thank you for reading, commenting, and sharing this post.

==============================================

 

You Are The Magician of Your Own Life

“As a magician, you must think about chaos and order. Those are the two forces that control the universe”. (Rick Riordan).

During my entire life I have had the pleasure and opportunity to encounter countless people, individuals, and professionals who have not only become my mentors, teachers, friends, business contacts, and much more than I could ever have imagined. The lessons I have learned through experiences, observation, analysis and open-mindedness expand much farther than I could ever have imagined.

My fears in the past have been huge, perhaps the most important reason why I so eagerly want to help other people in overcoming their fears, and using their fears as a stepping stone towards manifesting true greatness. I am fearful, but I am also very courageous, because it takes a lot of courage to be capable of admitting that you actually are fearful. We all have fears, but only when overcoming those fears can we truly become capable of manifesting the most magical things in life, and business.

We are all creative individuals with the ability to create, and develop, the most wonderful things and circumstances. The moment we, or you, realize your true potential, you become a magician to whom nothing is impossible.

Many times creativity is undervalued, mainly due to narrow-mindedness, legal restrictions and so forth. But true creativity, when fully expressed, knows no limits.

Children are naturally creative. Until they have to adjust to the general rules of life, being restricted and limited to express themselves in a creative, and expected to behave in a certain manner. Why is creativity so strongly being suppressed in a world that so strongly longs for increased creativity?

The world needs creativity, and creation. Just think about it for a moment. If you had no limits to what you want to create, and how you want to see planet Earth develop in the coming decades, what would you do? What would you create? How would you create it?

In your creative endeavors, forget about money. Too many individuals think in terms of money, and restrict themselves due to monetary issues. If money were no issue, what would you do? What would you create?

Individuals who are accustomed to creativity do not put money on top of their list of priorities. Needless to say, we all know that this list includes e.g. creative artists, but also entrepreneurs from all possible industries.

What I have learned from truly successful entrepreneurs is their capability of taking risks, being ready to invest their time and effort for something they believe in rather than working in a “secure” 9 to 5 job, investing in building relationships, networking, and utilizing their creativity to a full potential.

YOU, my friend, are a creative magician, blessed with many talents and capabilities of creating a future world of your dreams. Your creative ideas and actions are valuable. You may have ideas that can change the course of many people’s lives, leading to the Golden Age to which the Universe is guiding us with the help of creativity, creative expression, and creative actions.

Stop waiting for magic to happen in your life. Get out there and make it happen with your mad magician skills. (Chris Cade).

The most important thing in life is to stop saying “I wish”, and start saying, I will. (David Copperfield).

Nature is like a magician. You should watch it attentively and carefully. (statusmind.com)

Some people think it is impossible to change the future, but in reality, the future is only what you make it. (Dynamo Magician)

It’s kind of fun to do the impossible. (Walt Disney)

Yesterday ́s fairy tale is today ́s fact. The magician is only one step ahead of his audience. (Anne Morrow Lindbergh).