Thoughts About Democracy, Education & Innovation

WEF video: The World Innovation Index 2017

Since the current government in Finland cut 600 M€ from education (175 M€ in 2019), can we expect that Finland will soon fall out from the top 10 category as well?
 
Pisa studies about school performance already indicate that many students have problems with basic learning skills, such as reading.
 
Teacher unemployment is skyrocketing and due to huge cuts within research and development, Finland is losing many of its bright minds who move to other countries.
 
Instead, the current right-wing, capitalistic and miserable government aims at building a labor market in this country where people are forced to work for free. Highly-educated Finns are unemployed simply because the current system allows it. Businesses and organizations want free labor. Our current government is probably the lousiest throughout history.
 
Since Finns are not willing to work for free, the government is investing in attracting uneducated people from abroad to do the same jobs for a lousy salary.
 
Government and media (propaganda) suggests that unemployment is below 7%. Makes one wonder where and how they have managed to scratch together these kinds of statistics. Crafting all kinds of statistics is an easy thing to do, but one has to be able to read and to interpret them critically.
 
It is not enough that markets and people are being analyzed just based on data and statistics, especially if data and statistics give people biased or even false information.
 
On the other hand, people must have enough knowledge and understanding to interpret data and statistics. That is of course impossible if the population of a country is illiterate. Illiteracy is thus a big threat to democracy.
 
Does the current government of Finland want to continue tearing down democracy? At the very moment, our so called democracy is already debatable, since a mere 200 representatives and a right-wing government make downright stupid decisions without asking the whole population what the citizens want or need.
 
Finland´s ostensible democracy needs an update. At least Finnish citizens should be reminded of what western democracy signifies and what kinds of rights western democracy has to guarantee for its citizens. Look at Switzerland, a country where not a single important decision is being made without referendum.
 
Anne-Maria Yritys, MBA and Vocational Teacher. 25.8.2018
 
=====================================
 
Och samma på svenska:
 
Kommer Finland att kunna behålla sin plats inom top 10 efter de massiva nedskärningar inom utbildningen (600 M €/175 M € år 2019) som vår nuvarande regering är ansvarig för?
 
De senaste Pisa-studierna visar redan tecken på att många elever och utbildande har problem med grundkunskaper, inklusive läsning.
 
Allt för många lärare i Finland måste gå och stämpla för att regeringen har skurit ned på forskning och utveckling så dessa människor flyttar utomlands där deras kunskaper är uppskattade inom arbets- och näringslivet.
 
Istället för att satsa på den arbetskraft som redan finns i landet verkar den nuvarande, urusla regeringen satsa på att ändra på den nuvarande arbetsmarknaden så att folk är tvungna att jobba gratis. Högt utbildade finnar går arbetslösa bara för att det nuvarande systemet tillåter det. Det har blivit en vana att firmor och organisationer förväntar sig att få gratis arbetskraft. Vår nuvarande regering i Finland är nog den sämsta vi har haft i hela landets historia.
 
Eftersom finnar inte vill arbeta gratis vill regeringen attrahera billig arbetskraft från utomlands för att jobba med dåliga löner.
 
Regeringens och mediernas (propaganda) information påstår att arbetslösheten ligger under 7%. Man måste ju verkligen undra var och hur i helvete de har lyckats få ihop sådana statistiker.
 
Det är ju så enkelt att få ihop en massa statistiker, men man måste också kunna läsa och tolka dessa kritiskt.
 
Det räcker inte att marknader och människor blir analyserade endast på en massa data och statistiker, speciellt om data och statistiker ger människor förskönad eller t.o.m. förvrängd information.
 
Å andra sidan bör människor ha tillräckligt med kunskaper och förståelse för att kunna tolka data och statistiker. Det lyckas tyvärr inte om invånarna består av analfabeter. Analfabetism är därför en stor risk för demokratin.
 
Vill Finlands nuvarande regering smula ner Finlands demokrati ännu mer? Demokratin är ju redan nu osäker när endast 200 riksdagsledamöter och en högerregering fattar dumma beslut utan att fråga hela befolkningen vad de vill eller behöver.
 
Finlands så kallade demokrati behöver en uppdatering. Åtminstone vore det bra att påminna finländare om vad demokrati betyder och vad för slags rättigheter demokratin bör garantera medborgarna. Se på Schweiz, där inte ett enda viktiga beslut fattas utan en direkt folkomröstning.
 
Anne-Maria Yritys, MBA och Yrkeslärare. 25.8.2018
 
====================================
 
Sama suomeksi:
 
Saa nähdä, pystyykö Suomi pitämään paikkansa maailman top 10 innovatiivisimpina maina sen jälkeen kun nykyhallitus päätti leikata koulutussektorilta massiiviset 600 M€, joista 175 m€ vuonna 2019.
 
Viimeisimpien Pisa-tutkimusten mukaan monilla koululaisilla ja opiskelijoilla Suomessa on jo ongelmia perustietojen hallinnassa, kuten lukemisessa.
 
Aivan liian moni suomalainen opettaja, lehtori ja professori joutuu hakemaan työttömyyskorvauksia hallituksen leikattua tutkimuksesta ja kehityksestä elleivät he sitten ole jo muuttaneet töiden perässä maihin, joissa oppilaitokset ja yliopistot ottavat heidät avosylin vastaan (suomalainen koulutus on ainakin tähän asti ollut ulkomailla erittäin arvostettua, toisin kuin kotimaassamme!).
 
Sen sijaan että surkea, kapitalistinen ja lyhytnäköinen nykyhallituksemme ymmärtää sijoittaa maassa jo olevaan työvoimaan, pyritään Suomesta luomaan halpatyövoiman maa pakottaen ihmiset työskentelemään ilmaiseksi. Korkeasti koulutetut suomalaiset ovat työttömiä vain koska nykyjärjestelmä sen sallii erilaisten tukien ja avustusten muodossa, joista näyttää tulleen jo normaalitila Suomessa. Suomen nykyinen hallitus taitaa olla maan kautta historian SURKEIN.
 
Koska suomalaiset eivät ymmärrettävistä syistä halua työskennellä palkatta, yrittää hallitus seuraavaksi investoida halpatyövoiman houkuttelemiseksi ulkomailta. Korvataan suomalaiset osaajat vaikkapa luku- ja kirjoitustaidottomilla. Mitä tyhmempi väestö, sen parempi nykyhallituksen mielestä, kunhan saadaan edullista työvoimaa.
 
Hallituksen ja Suomen medioiden informaatio-(propaganda) koneisto väittää työttömyyden laskeneen alle 7%:in. Kiinnostaisi tietää, miten ihmeessä he ovat onnistuneet luomaan kyseisen tilaston. Kaikenlaisia tilastoja kun on helppo luoda, mutta niitä täytyy myös osata lukea ja tulkita kriittisesti.
 
Ei riitä, että markkinoita ja ihmisiä analysoidaan pelkän datan ja tilastojen pohjalta, varsinkaan jos data ja tilastot antavat ihmisille kaunisteltua tai jopa vääristeltyä tietoa.
 
Toisekseen, ihmisillä täytyy olla riittävästi osaamista ja ymmärrystä tulkita dataa ja tilastoja. Sehän ei tietenkään onnistu mikäli väestö on luku- ja kirjoitustaidotonta. Väestön luku- ja kirjoitustaidottomuus on näin ollen suuri riski demokratialle.
 
Haluaako Suomen nykyhallitus murentaa Suomen demokratiaa entisestään? Eihän täällä toteudu demokratia tälläkään hetkellä, kun 200 kansanedustajaa ja oikeistohallitus tekevät typeriä päätöksiään kysymättä koko kansalta mitä kansa haluaa tai tarvitsee.
 
Suomen näennäinen demokratia kaipaa päivitystä. Ainakin suomen kansalaisia olisi hyvä muistuttaa siitä, mitä länsimainen demokratia tarkoittaa ja millaisia oikeuksia demokratian pitää kansalaisilleen taata. Mallia voi ottaa Sveitsistä, missä yhtään tärkeää päätöstä ei tehdä ilman suoraa kansanäänestystä.
 
Anne-Maria Yritys. MBA ja AmO. 25.8.2018.

Why 21st Century Leadership is All About Equality

It does not matter who you are, where you came from. The ability to triumph begins with you. Always. (Oprah Winfrey)

Admit it. You are fed up with having to listen to, see, taste, feel, and in general, sense black and white perspectives and preconceptions about any external leadership attributes of leadership in the 21st century. Leadership, and the ability to affect, influence, persuade and be convincing is ultimately always about personality, not about any external attribute an individual may or may not possess. On the top of that, truly great leadership signifies having the ability to step above any external stress factors, setting these aside and purely focusing upon having a mission, and a purpose, to strive for in your leadership practices, regardless of your external attributes. Keep in mind, however, that no matter how equal, global, and increasingly much based upon justice our world is, there are still many improvements needed, any many global goals to be pursued in order to create a state of equal leadership in this 21st century.

Leadership success is not about the money you make. It is about the difference you make in people´s lives (Slightly modified quote from Michelle Obama)

 

To be an equal leader, and to enhance equal leadership in your environment, organization, and society, there are some significant steps you need to take, including:

Equal leadership is ultimately always about:

Respecting diversity, taking into consideration general human rights and the right to diversity regardless of any external attributes in an individual. Equality in leadership is always respectful, non-discriminatory, based upon objectivity and acceptance rather than placing value upon any other relevant attributes than the capability of an individual to successfully perform a duty, or a responsibility within a specific context.

Equal Leadership is also about

Taking the responsibility to develop an equal leadership approach and equal leadership practices within yourself, and therefore also in your environment, including in your society. Change is not always easy, as most people are more or less resistant to change. Nevertheless, even small changes in attitudes and behaviors ultimately lead to larger changes and even to giant leaps in development, be it in an individual, in people in general, and therefore also in societies. Understand that we are constantly developing and evolving as human beings, and that our personal choices and actions do have a significant impact upon other people, and societies in general. Therefore, never underestimate your personal capability of leading change in any circumstance. Your voice is important. And you can help people around you – after all, that is what leaders are for. Leaders are here to empower people, and to accelerate positive change not only in themselves, but also in individuals and in society surrounding them.

The highest calling of leadership is to unlock the potential of others. Carly Fiorina

History is history. Equal leaders know how to respect history, but also how to embrace the NOW, and welcome the future.

It is not easy to change culture. Changing culture, and long-established patterns of attitudes, behavior, and life, is among the most difficult attributes and circumstances that can be changed, be it in an organization or in a whole society. Nevertheless, as there is no shortcut to how leadership can be transformed in an organizational setting, or in a society/in societies, we have to take the “hard” way, the practice that requires most of all, patience, and persistence. Respect history, embrace the moment, and the NOW, but remember your dreams, the dreams of people in your organization, in your environment/in your society, and be willing to work towards making those dreams a reality – not only for yourself, but for the sake of individuals and people around you, and of course, for humanity in general. Do not fear realizing your most beautiful dreams, because

The Future Belongs to those who believe in the Beauty of their Dreams (Eleanor Roosevelt)

Equal Leadership is also about:

Assuming less, asking more. Listening more than talking. Observing more than speaking. Being less subjective, and increasingly much objective. Respecting more, valuing more, caring more. Understanding more, and if not understanding, at least about trying to understand. Seeing things from the perspective of others rather than merely seeking to convince other individuals and about having the need to always be right. Equal leadership is also about respecting and valuing all diversity, without having the need to have the last word or ignore other human beings whether you think their opinion is right or wrong. Equal leadership is all about a respect for diversity, the modern approach towards creating a world economy where every single human being is treated equally regardless of their external attributes, socioeconomic background, or believes. A world where every individual has equal rights, and equal opportunities regardless of age, gender, socioeconomic background or any other external attribute.

An example of equal leadership in the 21st Century (although gender is not the only external attribute that should be reformed in regard with equal leadership):

How to avoid gender stereotypes: Eleanor Tabi Haller-Jordan at TEDxZurich

Thank you for reading, commenting, liking, and for sharing. Thank you also for engaging in developing an equal global economy. Looking forward to your comments, and your thoughts about equality.