Why is World Energy Demand Growing?

Global demand for energy grows and increases due to:

  1. Rapidly growing world population, estimated to reach 10 billion (10.000.000.000) by 2050, unless something drastic occurs.
  2. Growing middle class and an increase in wealth in countries like India and China
  3. Powerless countries and regions gaining access to energy through renewables, especially solar energy.

According to OPEC, even traditional oil producing countries have for long already been investing heavily into renewable energy sources, and have acknowledged the importance of reducing traditional energy sources including fossil fuels.

The faster the transition to renewable energy sources, the faster we can move away from fossil fuels that according to vast research around our globe are the main source of greenhouse gases that lead to the greenhouse effect that is raising the average temperatures on Earth.

 

Link to article:

National Geographic: How solar lanterns are giving power to the people

 

 

 

Happy UN Day – Hyvää YK:n päivää

Happy UN Day – Hyvää YK:n päivää!
 
Instead of criticizing the UN and cutting down on UN support, countries around the world should focus upon all the achievements of the UN, including the organization setting important global standards for development and being a role model for billions of people in terms of achieving The Sustainable Development Goals 2030 as a follow-up to the Millennium Development Goals. What do you know about UN´s Sustainable Development Goals and how your home country could achieve these? Learn more at: https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
 
===================================
 
YK:n kritisoimisen ja YK:n rahoituksen leikkaamisen sijaan YK:n jäsenmaiden tulisi keskittyä siihen, mitä YK on jo saavuttanut. YK organisaationa asettaa tärkeitä maailmanlaajuisia kehitysstandardeja ja toimii roolimallina miljardeille ihmisille mm. Kestävän kehityksen 2030 tavoitteilla, jotka ovat seurausta YK:n Vuosituhattavoitteille. Mitä sinä tiedät YK:n Kestävän kehityksen tavoitteista ja siitä, miten kotimaasi voi päästä tavoitteisiin, tai ainakin lähemmäs niitä? Lisätietoja YK:n kestävän kehityksen tavoitteista: https://www.yk.fi/sdg
Climate March Helsinki 2018

Climate March Helsinki October 2018

More than 8.000 climate change activists and tens of NGO´s including Greenpeace Finland, Unicef and many others participated in Helsinki climate march on October 20th 2018, demanding the government of Finland to take action with regard to climate change. Despite of being a sparsely populated country, Finland and finnish citizens are among the most polluting (per capita) on a global scale.

Käyttäkää järkeä, Use common sense
Ilmasto on tärkeä. Climate is important

Nyt on pakko toimia, We must take action NOW
Ilmasto ei odota. Climate does not wait

Pallomme on ainoa, We have only this one Earth
sitä ei voi korvata. It is irreplaceable

Jo riittää spedeily, Enough of stupidity
päästöt alas heti nyt. Down with emissions

Nyt riittää jauhanta, Stop the nonsense
vaadimme ilmastotoimia. We demand climate action

Nyt on aika tajuta, It is about time to realize
ilmasto ei odota. Climate does not wait

Meillä on voimia, We are powerful
pallo tarvii toimia. The Earth needs climate action

Loppu soiden tuholle Stop damaging peatlands
tai pallo menee pilalle. or the Earth will sour

Ilmastomarssi, ilmastolakko. Climate march, climate strike
Seis tämä farssi, nyt on pakko. End this farce before it is too late.

#Ilmastomarssi #climatemarch

#climatemarchhelsinki2018

Will You Participate in Helsinki Climate March Tomorrow?

Will you participate in Helsinki Climate March tomorrow?
 
If you cannot make it to Helsinki: no worry – you can follow Helsinki Climate March from home or participate in the Climate March from elsewhere.
 
Helsinki Climate March is no single event in terms of climate change and/or for the environment: the important work to slow down climate change and on behalf of the wellbeing of our local/global environments continues around Finland and globally for instance through progressive NGO´s and hundreds of thousands/millions of citizens.
 
Unless political representatives in Finland and worldwide start reacting faster to challenges brought by climate change around the world, it is our primary concern as citizens worldwide to create pressure for politicians and lawmakers in order to progress important matters concerning all human beings, animals and environmental well-being.
 
Consumers individually have a strong say in terms of climate change and environmental well-being: what citizens do first, corporations and lawmakers will follow suit. Businesses and political decision-makers are here to serve citizens and voters, and not the other way around.
 
Anne-Maria Yritys 19.10.2018
 
==================================
 Olethan sinäkin huomenna Helsingissä marssimassa ilmaston ja ympäristön puolesta?
 
Ei hätää ellet pääse Helsinkiin: voit seurata ilmastomarssia myös kotisohvaltasi tai osallistua ilmastomarssiin myös jollain muulla paikkakunnalla.
 
Ilmastomarssi ei ole mikään yksittäinen tapahtuma ilmaston ja/tai ympäristön puolesta: työ ilmastonmuutoksen hidastamiseksi ja ympäristön hyvinvoinnin puolesta jatkuu ympäri Suomen ja maailmanlaajuisesti mm. edistyksellisten kansalaisjärjestöjen, satojen tuhansien/ miljoonien kansalaisten toimista.
 
Elleivät poliittiset edustajat Suomessa ja maailmanlaajuisesti osaa reagoida tarpeeksi (nopeasti) ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin, on ensiarvoisen tärkeää että kansalaiset luovat poliittisille toimijoille ja lainsäätäjille painetta edistää asioita kaikkien ihmisten, eläinten ja ympäristön hyvinvoinnin puolesta.
 
Yksittäisillä kuluttajilla on vahva sanominen ilmastonmuutoksen ja ympäristön puolesta: se mitä kansalaiset tekevät edellä ja vaativat niin yrityksiltä kuin lainsäädännöltä, sitä yritykset ja lainsäätäjät tekevät perässä. Yritykset ja poliittiset päätöksentekijät ovat olemassa kansalaisia varten eikä toisin päin.
 
Anne-Maria Yritys 19.10.2018
 

Do You Need a Climate and Environmental Diet?

You can find plenty of information on the Internet about how to reduce your personal climate and environmental impact.
 
No one is perfect, but if each and one of us takes responsibility and considers how s/he can make better choices both economically and ecologically we can all influence things on a broad scale. Many environmentally and climate-change friendly choices can also have a beneficial impact on your personal health.
 
Carbonfootprint.com is one alternative to calculate your personal carbon footprint, and learn more about environmental consciousness:
 
 
=========================================
 
Oletko sinä ilmastodieetin tarpeessa?
 
Netistä löytyy rutkasti tietoa siihen liittyen, kuinka voit pienentää omaa ilmasto- ja ympäristökuormitustasi.
 
Kukaan meistä ei ole täydellinen, mutta jokaisen kantaessa kortensa kekoon ja pohtien omalla kohdallaan kuinka voisi tehdä järkevämpiä päätöksiä niin taloudellisesti kuin ekologisesti voimme vaikuttaa asioihin suurestikin. Monilla ympäristön ja ilmaston kannalta tärkeistä valinnoista voi myös olla suotuisia vaikutuksia omaan terveyteesi.
 
Ympäristö.fi-sivu on yksi vaihtoehto oman hiilijalanjälkensä laskemiseen:
 

Global Climate Change Think & Act Tank

In May 2016 I founded an abnormal think tank, which in fact is a think and act tank bearing the name Global Climate Change Think & Act Tank™.
 
The purpose of Global Climate Change Think & Act Tank™ is to conduct research on climate change and its various aspects, to inform the public about climate change and climate change consultations both to businesses and organizations including public and intergovernmental organizations.
 
Our activities are today followed by tens of thousands of professionals and private persons around the world. Our followers on social media include many influential people from a number of sectors, including NGO´s and intergovernmental organizations such as Greenpeace and the UN.
 
You are most welcome to join Global Climate Change Think & Act Tank™ and our groups and pages on Facebook and LinkedIn. You can also follow us on Instagram and on Twitter @GCCThinkActTank
 
We are looking for more active people to join us. Moreover, you can contact me personally if you are interested in funding our activities or buying for instance articles or specific research in terms of climate change.
 
Anne-Maria Yritys 10.10.2018
=============================================================
Perustin toukokuussa 2016 normaalista poikkeavan ajatushautomon, joka on oikeastaan ajatuksista tekoihin-ilmastonmuutoshautomo nimeltä Global Climate Change Think & Act Tank™.
 
Toimintaamme kuuluu ilmastonmuutoksen ja sen eri osa-alueiden tutkiminen, ilmanmuutoksesta tiedottaminen ja ilmastonmuutoksesta konsultointi niin yrityksille ja organisaatioille ml. julkishallinto.
 
Toimintaamme seuraa tänä päivänä jo kymmeniä tuhansia ammattilaisia ja yksityishenkilöitä ympäri maailman. Seuraajiimme sosiaalisessa mediassa ja kannattajiimme kuuluu mm. paljon vaikuttavissa asemissa olevia päättäjiä eri sektoreilta, ml. useista kansalaisjärjestöistä kuten Greenpeace ja YK:sta.
 
Olet tervetullut mukaan toimintaan liittymällä Global Climate Change Think & Act Tank™:in samannimisiin ryhmiin Facebookissa ja LinkedIn:ssä. Voit myös seurata meitä Instagramissa ja Twitterissä @GCCThinkActTank
 
Kaipaamme toimintaamme lisää aktiivisia. Lisäksi voit olla yhteydessä minuun henkilökohtaisesti, mikäli olet kiinnostunut rahoittamaan toimintaamme tai tilaamaan esim. artikkeleita tai tutkimuksia liittyen ilmastonmuutokseen.
 
Anne-Maria Yritys 10.10.2018

What Makes Someone A Climate Change Skeptic?

As a reminder to all climate change skeptics:

 

Please keep in mind that when discussing climate change today, we refer to anthropogenic climate change for instance through a number of different emissions, much of which end up in our water bodies around the world increasing water acidity, into our forests that are important sources of absorbing emissions and toxins, and everywhere else in our environment. At least nine million people worldwide die each year due to environmental toxins.

 

Moreover, wastewater management worldwide is at a very poor level. Most of all wastewater worldwide ends up back in nature without any kind of treatment. Wastewater treatment in a country like Finland is a worldwide exception.

 

All water bodies worldwide becoming toxic or drying out are examples of how human beings destroy the global environment in addition to the fact that all toxins and emissions are destroying our home planet and causing climate change. Do you want to eat food that has been intoxicated or grown on sick soils?

 

These are just a couple of examples of how the behavior and inconsideration of human beings causes climate change and the average temperature of planet Earth to rise to an unbearable level.

 

If you need/want further examples, please get in touch with me.

 

I witnessed personally how whole water bodies dried out this summer, left with no water at all after the dry period. Finland will not be spared from climate change any more or less than any other country. Despite our many lakes and fresh water bodies, freshwater scarcity is already a reality which will affect all citizens worldwide. No one on this planet will be spared.

 

The time to act is now. We have no other option than to take better care of our water bodies and our environment, both in Finland and elsewhere in the world.

 

Observing and noting environmental problems is of course difficult if one is completely estranged from nature and used to living in an urban jungle without ever having seen a blue sky or a green forest during one’s lifetime.

 

Or, if one is so used to a polluted environment; how can one distinguish between a healthy and sick environment? Majority of human beings seem to belong to the latter group; with an inability to distinguish between what is healthy and what is sick. It is a skill that has to be practiced. Furthermore, environmental toxins are invisible to the human eye.

 

It is worthwhile to become familiar with nature and the environment, which is our natural living space and reflect deeply upon what is currently taking place in our surrounding world

 

 

Why Are You a Climate Change Skeptic?

#ActOnClimateChange
 
As a reminder to all climate change skeptics:
 
Please keep in mind that when discussing climate change today, we refer to anthropogenic climate change for instance through a number of different emissions, much of which end up in our water bodies around the world increasing water acidity, into our forests that are important sources of absorbing emissions and toxins, and everywhere else in our environment. At least nine million people worldwide die each year due to environmental toxins.
 
Moreover, wastewater management worldwide is at a very poor level. Most of all wastewater worldwide ends up back in nature without any kind of treatment. Wastewater treatment in a country like Finland is a worldwide exception.
 
All water bodies worldwide becoming toxic or drying out are examples of how human beings destroy the global environment in addition to the fact that all toxins and emissions are destroying our home planet and causing climate change. Do you want to eat food that has been intoxicated or grown on sick soils?
 
These are just a couple of examples of how the behavior and inconsideration of human beings causes climate change and the average temperature of planet Earth to rise to an unbearable level.
 
If you need/want further examples, please get in touch with me.
 
I witnessed personally how whole water bodies dried out this summer, left with not water at all after the dry period. Finland will not be spared from climate change any more or less than any other country. Despite of our many lakes and fresh water bodies, freshwater scarcity is already a reality which will affect all citizens worldwide. No one on this planet will be spared.
 
The time to act is now. We have no other option than to take better care of our water bodies and our environment, both in Finland and elsewhere in the world.
 
Observing and noting environmental problems is of course difficult if one is completely estranged from nature and used to living in an urban jungle without ever having seen a blue sky or a green forest during one´s lifetime.
 
Or, if one is so used to a polluted environment; how can one distinguish between a healthy and sick environment? Majority of human beings seem to belong to the latter group; with an inability to distinguish between what is healthy and what is sick. It is a skill that has to be practiced. Furthermore, environmental toxins are invisible to the human eye.
 
It is worthwhile to become familiar with nature and the environment, which is our natural living space and reflect deep upon what is currently taking place in our surrounding world
 
Anne-Maria Yritys 1.10.2018.
 
#Ilmastomarssi
 
Muistutuksena ilmastonmuutosskeptikoille:
 
Pitäkää mielessänne, että puhuttaessa ilmastonmuutoksesta tänä päivänä viitataan ihmisten aiheuttamaan ilmastonmuutokseen esimerkiksi erilaisten päästöjen muodossa, joista suuri osa päätyy vesistöihimme lisäten niiden happamuutta, metsiimme jotka toimivat päästönieluina ja kaikkialle muualle ympäristöön. Maailmassa ainakin 9 miljoonaa ihmistä kuolee vuosittain pelkästään saasteisiin ja niistä johtuviin tappaviin sairauksiin.
 
Lisäksi jätevesien puhdistus maailmanlaajuisesti on erittäin heikolla tasolla. Suurin osa jätevesistä päätyy takaisin luontoon ja ympäristöön ilman minkäänlaista käsittelyä. Se, että Suomessa jätevedet puhdistetaan on maailmanlaajuisesti POIKKEUS. Kaikkien vesistöjen rehevöityminen, saastuminen ja kuivuminen ovat esimerkkejä ihmisten toiminnan vaikutuksista ympäristöön. Puhumattakaan siitä, millaiset vaikutukset kaikilla myrkyillä ja päästöillä on ympäristöömme. Haluatko sinä syödä ruokaa, joka on tuhottu erilaisilla ympäristömyrkyillä tai kasvatettu pilaantuneilla maaperillä?
 
Tässä pari “pientä” esimerkkiä siitä, kuinka ihmiskunnan käytös ja ajattelemattomuus aiheuttavat ilmastonmuutosta ja maapallon keskilämpötilan nousua kestämättömälle tasolle.
 
Mikäli haluat lisää esimerkkejä, voit olla yhteydessä vaikkapa suoraan allekirjoittaneeseen.
 
On turha ajatella, tai uskoa väitteisiin siitä, etteikö esimerkiksi myös Suomea tulisi kohtaamaan äärimmäinen kuivuus ja äärimmäiset sääilmiöt jo melko lähitulevaisuudessa. Siitä saatiin jo esimakua tänä vuonna kun monien vesistöjen pinnat Suomessa laskivat jopa 1,5 metriä kuivan ja helteisen kesän takia.
 
Henkilökohtaisesti näin paikoittain, kuinka kokonaiset vesistöt kuivuivat kasaan eikä niissä ollut kuivan jakson jälkeen enää lainkaan vettä. Ei Suomi tule säästymään ilmastonmuutokselta yhtään sen enempää kuin mikään muukaan maa. Runsaista järvistämme huolimatta, maailmanlaajuinen makean veden vesipula on jo nyt todellisuutta ja se tulee vaikuttamaan myös suomalaisiin. Ei siltä säästy tällä planeetalla kukaan.
 
Siksi aika toimia on nyt. Pidetään vesistöistämme ja muusta ympäristöstämme hyvää ja parempaa huolta, niin Suomessa kuin maailmalla.
 
Ympäristöongelmia on toki hankala havaita jos on täysin vieraantunut luonnosta ja jos liikkuu pelkässä asfalttiviidakossa eikä esim. koskaan elämänsä aikana ole nähnyt sinistä taivasta tai vihreää metsää.
 
Tai jos on tottunut saastuneeseen ympäristöön: kuinka sellainen ihminen osaa erottaa terveen ympäristön sairaasta? Suurin osa ihmisistä taitavat kuulua siihen kategoriaan, jotka eivät osaa erottaa tervettä sairaasta. Kannattaa harjoitella tätäkin taitoa!
 
Kaiken lisäksi monet ympäristömyrkyt ovat ihmisen silmälle näkymättömiä eli niitä ei havaitse paljaalla silmällä.
 
Kannattaa tutustua luontoon ja ympäristöön, jotka ovat meidän ihmistenkin luonnollinen elinympäristö ja hieman miettiä, mitä tässä maailmassa parhaillaankin tapahtuu.
 
Anne-Maria Yritys 1.10.2018.

Join Global Climate Change Think & Act Tank™

If you/r business/organization is interested in sustainable development consulting, climate/environment-related projects and/or climate/environment/sustainability research by a specific topic, please get in touch via https://www.annemariayritys.com

=======================================================

 

Welcome to all new members of Global Climate Change Think & Act Tank.

Global Climate Change Think & Act Tank was born in May 2016 and has grown to become a global movement.

You can share articles/posts related to anything that has to do with climate change or is interlinked with climate change, such as AGRICULTURE/FOOD PRODUCTION, ENVIRONMENTAL ISSUES, ENERGY PRODUCTION, CLIMATE, SUSTAINABILITY etc. here, in any language, either produced by yourself or by sharing from other media sources.

All posts will be reviewed before approval.

NO PROMOTIONAL CONTENT PLEASE.

Please help us grow the movement by sharing Global Climate Change Think & Act Tank™ to your networks on digital and social media.

All new member requests will be pending until approval. You can follow us on Twitter @GCCThinkActTank for free.

You are also welcome to join our LinkedIn group with the same name and connect with us on Twitter @GCCThinkActTank. We have currently 66.000 followers worldwide on Twitter and our LinkedIn group consists of industry experts, consultants etc. Find us on Instagram at gccthinkacttank.

=====================================================

Welcome to join the movement by liking our FB page, joining our FB group + our other groups and pages on social media.

We take climate change and sustainable development worldwide very seriously.

The time to act is NOW. Help us improve the world by sharing our message and by joining our worldwide movement.

=====================================================

If you/r business/organization is interested in sustainable development consulting, climate/environment-related projects and/or climate/environment/sustainability research by a specific topic, please get in touch via https://www.annemariayritys.com

 

 

 

Kaizen – Small Choices When Multiplied by Many Lead to Big Changes & Improvements

The purpose of this post is not to advertise a certain brand, but rather share personal user experience about a great product that offers many benefits for women. I spoke about this specific product with another woman today who also has experience about using it.
 
We were discussing menstrual cups, which helps women during menstruation. The product can be used for several years; it is healthy and ecological + a significantly better option than for instance sanitary towels or tampons.
 
A good example of how to improve both one´s personal life and the world by making smart everyday choices. I have personally used a menstrual cup for several years now and noted that it has improved my life for the better.
A menstrual cup is a good option also for poor women around the world who cannot afford buying sanitary towels or tampons.
 
In Finland, as an example, a menstrual cup costs today around 24 euros. When taken care of properly, you can use one single menstrual cup for several years. Sanitary towels and tampons cost easily at least five euros per month (60 euros per year). If you use one menstrual cup for five years, its annual price drops down to about five euros. The same amount of money that is being spent upon sanitary towels and tampons during ONE SINGLE MONTH.
 
Five years of menstrual cup = 25 euros.
 
Five years of sanitary towels and tampons = at least 300 euros.
 
Moreover, the product is environmentally friendly. It is like a cloth diaper for women.
 
In many countries around the world it is still shameful or even a taboo to speak about menstruation so it is important that pioneering countries help developing countries in basic life matters like these. Menstruation is part of every woman´s life and there is absolutely nothing to be ashamed of.
 
Menstrual cups are produced from silicon, so its only disadvantage is for those women who may have a silicon allergy.
 
Anne-Maria Yritys 21.9.2018
=========================================
 
Nyt ei ole tarkoitus mainostaa brändiä, vaan kertoa kertakaikkiaan mainiosta tuotteesta joka tarjoaa monia etuja naisille. Puhuin tästä tänään toisen naisen kanssa, jolla on myös kokemusta kyseisen tuotteen käytöstä.
 
Kyseessä on monivuotinen kuukautiskuppi, joka auttaa naisia kuukautisten aikana. Tuote on monivuotinen, terveellinen ja ekologinen + huomattavasti paljon parempi vaihtoehto esimerkiksi siteille ja tamponeille.
 
Hyvä esimerkki siitä, miten järkevillä arjen valinnoilla voi parantaa sekä omaa elämäänsä että maailmaa.
 
Itse olen käyttänyt kuukautiskuppia jo vuosikausia ja todennut, että se on parantanut elämääni huomattavasti.
 
Kuukautiskuppi voi olla myös vaihtoehto köyhille naisille maailmalla, joilla ei ole varaa ostaa siteitä tai muita kuukautissuojia.
 
Esimerkiksi Suomessa kuukautiskupin saa tänä päivänä edullisimmillaan n. 24 eurolla. Oikein hoidettuna kuppia voi käyttää useita vuosia. Siteisiin ja tamponeihin kuluu helposti vähintään 5 euroa kuukaudessa (60 euroa vuodessa). Jos yhtä kuukautiskuppia käyttää 5 vuotta, sen vuotuiseksi hinnaksi jää noin viisi euroa. Sama raha, mikä vähintään kuluu muihin kuukautissuojiin YHDEN KUUKAUDEN aikana.
 
Viiden vuoden kuukautiskupin käyttö = 25 euroa.
Viiden vuoden muiden kuukautissuojien käyttö = vähintään 300 euroa.
 
Lisäksi tuote säästää ympäristöä. Se on vähän niin kuin naisten kestovaippa.
 
Monissa maissa maailmalla kuukautisista puhuminenkin on edelleen häpeällistä ja noloa. Siksi on tärkeää, että edelläkävijä(maat) auttavat kehittyviä maita tällaisissa asioissa.
 
Kuukautiset kuuluvat jokaisen naisen arkipäivään eikä niissä ole mitään hävettävää.
 
Tuote on valmistettu silikonista, joten sen ainoa haittapuoli on niille ihmisille, jotka ovat allergisia silikonille.
 
Anne-Maria Yritys 21.9.2018